RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

NOWA ZAKŁADKA NA NASZEJ STRONIE!

2019-11-08 19:17
Aby ułatwić Wam odnajdywanie interpretacji i wyjaśnień do zagadnień z instrukcji jakie otrzymywaliśmy w odpowiedziach po naszych wystąpieniach do Spółki PKP PLK S.A. - uruchamiamy dedykowaną zakładkę na stronie internetowej która spaja te zagadnienia.
 

Honorowi Krwiodawcy - odpowiedź Spółki

2019-11-05 13:31
Zamieszczamy odpowiedź otrzymaną z Centrali Spółki PKP PLK S.A. ws. naszej interwencji dotyczącej rozliczania czasu pracy krwiodawców.
 

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje

2019-10-22 18:28
Zamieszczamy otrzymane od Spółki PKP PLK S.A. materiały dotyczące startującego programu PPK.
Do tych materiałów dołączamy pozostałe zgromadzone w tej sprawie informacje włącznie z prezentacją przygotowaną przez specjalistę z ramienia OPZZ.
Mamy nadzieję, że materiały te pozwolą się Wam przygotować do odbywających się właśnie spotkań na poszczególnych zakładach z przedstawicielami TFI PZU S.A. w sprawie PPK.
Prosimy też o jak najszerszą dystrybucję przesłanych materiałów do członków związku i innych zainteresowanych pracowników, tak aby mogli w pełni świadomi posiadanej wiedzy podjąć decyzję czy chcą uczestniczyć w programach czy też nie.
 

Uwaga do projektu Rozporządzenia

2019-10-19 14:21
Przekazujemy treść pisma Rady Krajowej ZZDR PKP w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
 

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

2019-10-19 14:11
W załączeniu zaproszenie i program pielgrzymki.
 

Z prac Kapituły Odznaczeń

2019-10-19 13:56
Informacja z posiedzenia Kapituły Odznaczenia "Zasłużony dla ZZDR PKP"
 

Kiedy powołanie Dyrektora w IZ Nowy Sącz?

2019-10-19 13:48
Wspólna interwencja central związkowych ws. długotrwałego vacatu na stanowisku Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
 

Odpowiedź ws. wdrożenia EDR

2019-10-19 13:41
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy w związku z naszym wystąpieniem dotyczącym wdrożenia elektronicznego dziennika ruchu.
 

RODO a rozkazy pisemne

2019-10-04 08:00
Nasze pismo interwencyjne w/s postępowania niektórych maszynistów.
 

Wdrożenie EDR coraz bliżej

2019-10-02 08:24
Zamieszczamy treść odpowiedzi jaką otrzymaliśmy w związku z wystąpieniem dotyczącym zapytania o postęp prac i tryb wdrożenia do użytku Elektronicznego Dziennika Ruchu oraz ponowne wystąpienie do Spółki ws. wdrożenia EDR
Jednocześnie prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i propozycji poprawienia funkcjonalności tej aplikacji przez Dyżurnych, którzy już go testują na swoich posterunkach. Wszelkie uwagi będą przekazywane do spółki oraz do naszych kolegów którzy uczestniczą pracach zespołu przygotowującego EDR.
 

Honorowi Krwiodawcy

2019-09-30 10:09
Publikujemy treść pisma skierowanego do pracodawcy w sprawie ujednolicenia zasad rozliczania czasu pracy dla Honorowych Dawców Krwi.
 

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

2019-09-23 06:37
Publikujemy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury.
 

Konkurs - Najaktywniejszy Społeczny Inspektor pracy

2019-09-23 06:34
Informujemy, że nasz Kolega Bronisław Szczeciński z MKR Katowice zajął pierwsze miejsce w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy.
 

Kolejny etap projektu „Learning FAST and GREEN”

2019-08-29 20:40
Relacja z warsztatów, które odbyły się w dniach 26 - 27 czerwca w Wilnie z udziałem organizacji związkowych: Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti z Włoch, Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid - CSIT Unión Profesional z Hiszpanii, Lithuanian Trade Union Confederation (Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija) z Litwy, Zwiazek Zawodowy Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych z Polski, Federation of Transport Workers Podkrepa z Bułgarii, Riga Business Association z Łotwy, The Municipality Gjorce Petrov z Macedonii.
 

Porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń w PKP CARGO SERVICE

2019-07-17 08:55
Publikujemy treść porozumienia podpisanego w Spółce PKP CARGO SERVICE
 

« powrót drukuj powiadom znajomego