RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

ZWROTNICZY ZNÓW PRACOWNIKIEM KOLEJOWYM!!!

2019-06-30 18:16
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku, co jest pokłosiem naszej niezłomnej postawy w tej sprawie i kilkuletniego upominania się o tych pracowników w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym.Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku. Jest to pokłosiem naszej kilkuletniej niezłomnej postawy w tej sprawie, kilkunastu pism jakie w tej sprawie wystosowaliśmy i poruszania tego tematu w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym w których uczestniczyliśmy.
ZZDR PKP przekaże oficjalne podziękowania Ministerstwu natychmiast po opublikowaniu tej noweli Rozporządzenia.
 

Porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń w PKP CARGO S.A.

2019-06-30 18:07
Treść porozumienia zawartego w PKP CARGO S.A. ws. tegorocznego wzrostu wynagrodzeń.
 

Podwyżki dla ukaranych

2019-06-30 18:00
Zamieszczamy treść naszego pisma do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. ws. problemu podwyżek dla pracowników pozostających w skutkach kar porządkowych.
 

Poprawka 3 w instrukcji Ir-1

2019-06-30 17:43
Publikujemy odpowiedź dotyczącą naszej opinii i uwag do poprawki nr3 do instrukcji Ir-1.
 

Znajomość linii kolejowych przez drużynę pociągową

2019-06-30 17:37
Zgłaszane przez Was wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów §16 instrukcji Ir-1 skłoniły nas do wystąpienia do Biura Eksploatacji Centrali PKP PLK S.A. o stanowisko w tej sprawie. Poniżej treść tej korespondencji.
 

XVI Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP Boszkowo 2019

2019-06-03 10:04
Relacja z XVI Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP
 

III edycja Kolejarska Kropla Krwi

2019-05-30 10:46
Zapraszamy do udziału w szczytnej akcji.
 

Oczekiwanie na kurs.

2019-05-22 11:35
Nasza interwencja ws. przypadków nieuzasadnionego zbyt długiego oczekiwania na kursy kwalifikacyjne dla nowo przyjętych pracowników.
 

Koniec ubezpieczenia - i co dalej?

2019-05-22 11:30
Publikujemy korespondencję jaką przeprowadziliśmy ze Spółką PKP PLK S.A. ws. kończącego się terminu umowy na ubezpieczenie zdrowotne i informacji jakie przekazywane są w tej sprawie pracownikom.
 

XVI Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP

2019-05-22 11:08
W dniach 27.05-31.05.2019 w Boszkowie odbędą się XVI Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP. Przekazujemy informację o Sponsorach.

 

Wystawa makiet Rosnowo

2019-05-20 18:15
Zapraszamy na wystawę modelarstwa kolejowego. Swoje prace wystawiać będą także Członkowie naszego Związku.
 

Porozumienie w PKP PLK S.A.

2019-05-20 18:00
Informujemy, że w dniu 16.05.2019 podpisane zostało z Zarządem PKP PLK S.A. porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółce.
 

Konferencja Rzym

2019-05-17 11:58
Relacja z konferencji inaugurującej projekt „Learning FAST and GREEN”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Uczenie się SZYBKO i ZIELONO”, którego ZZDR PKP jest partnerem.
 

Pikieta pod Ministerstwem Pracy

2019-05-10 08:36

 

Kolejna tura rozmów płacowych

2019-04-10 19:39
W dniu 10.04.2019 odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych działających w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z pracodawcą w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2019.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego