RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :) 

Obowiązek konsultacji niezmienny!

2017-11-10 05:54
Pismo przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, minister Elżbiety Rafalskiej do członków Rady Ministrów, Szefów Urzędów i Instytucji Państwowych przypominające o obowiązku prowadzenia konsultacji z Rada Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków zawodowych, a także przestrzegania obowiązujących terminów tych konsultacji.
 

Czy interpretacja Rozporządzenia jest właściwa?

2017-10-27 10:23
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o interpretację Rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w zakresie dopuszczania młodych adeptów szkół kolejowych posiadających kwalifikację zawodową A.44 do uproszczonego wariantu przygotowania zawodowego.
 

Kiedy wrócą mundury?

2017-10-27 10:10
Nasze stanowisko przekazane Ministerstwu Infrastruktury i Zarządowi Spółki PKP PLK S.A. ws. przywrócenia umundurowania dla Pracowników Firmy.
 

Delegacja ZZDR PKP w Rzymie

2017-10-22 13:08
Relacja z promocji Związku w ramach unijnego projektu ”RAISING awareness about TRANSPORTing the importance of information about employees inclusion”
 

"Praca w Polsce nie chroni przed biedą"

2017-10-19 18:09
Angażujemy się w ogólnopolską akcją OPZZ dotycząca odmrożenia odpisu na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych.
 

O "pomostówkach" raz jeszcze

2017-10-19 17:53
Publikujemy materiały z ZUS i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dotyczące zasad kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze oraz postępowania w sprawach o emeryturę pomostową.
 

Kodeks pracy i ZUZP - praktyczne informacje

2017-10-14 14:45
Materiał szkoleniowy prezentowany podczas szkoleń organizowanych przez SI ZZDR PKP
 

Zaproszenie na pielgrzymkę Kolejarzy

2017-10-07 09:54
Zaproszenie oraz tegoroczny program XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę
 

Batalii o rekompensaty ciąg dalszy

2017-10-01 12:23
Publikujemy pismo skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie niewypłacania rekompensaty za nieudzielony dzień wolny.
Pismo to otrzymali również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Pracy, Przewodniczący oraz Przedstawiciele Załogi w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A.
 

Budżet 2018

2017-09-21 17:49
Opinia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.
 

Emerytury informacja ZUS i materiał OPZZ

2017-09-21 17:28
Materiał informacyjny na temat nowych regulacji dotyczących emerytur jakie będą obowiązywały od dnia 01.10.2017.
 

Delegacja ZZDR PKP w Serbii

2017-09-20 17:20
Relacja z pobytu delegacji ZZDR PKP w Serbii
 

POMOC POSZKODOWANYM

2017-09-19 20:52
Chyba nie ma wśród nas nikogo, kto nie słyszał w ostatnich tygodniach o poszkodowanych w nawałnicach jakie przetoczyły się nad Polską.
Niestety wśród ofiar kataklizmu są również rodziny Członków ZZDR PKP - zamieszczamy apel wraz z numerem konta, na które zbieramy środki pomocowe - wierzymy, że jak zwykle nie zawiedziemy się na Waszej wrażliwości.
 

Szymankowo 01.09.2017r - 78 rocznica wybuchu II wojny światowej

2017-09-09 22:33
Relacja z tegorocznych kolejarskich uroczystości - obchodów wybuchu II wojny światowej.
 

Propozycje zmian do ZUZP w PKP PLK S.A.

2017-08-08 09:05
Zamieszczamy propozycje zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy jakie przedstawiliśmy Zarządowi Spółki PKP PLK S.A.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego