RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

Rozmowy w PKP CARGO S.A.

2022-03-05 10:07
W dniu 1 marca odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Cargo w ramach prowadzonego dialogu społecznego w temacie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń w spółce PKP Cargo S.A. - zamieszczamy informacje ze spotkania.
 

Szczekociny - PAMIĘTAMY

2022-03-05 09:48
W dziesiątą rocznicę tragedii jaka wydarzyła się pod Szczekocinami Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP składa wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar.
Chcemy byście wiedzieli, że piętno tej katastrofy kolejowej jest odciśnięte także w naszych sercach już na zawsze.
W dniu 10-tej rocznicy tego wypadku wraz z Burmistrzem Szczekocin Panem Jackiem Lipa i Kolegami ze Związku Zawodowego Maszynistów uczciliśmy pamięć ofiar.
 

Na pomoc Ukrainie

2022-03-05 09:32
Koleżanki i Koledzy,
24 lutego 2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej przekroczyły granice Ukrainy. Nie ma odpowiednich słów na potępienie tego aktu terroru.
Najwyższą cenę za imperialne ambicje władcy Rosji płaci ludność cywilna. W nalotach, od kul giną niewinni cywile. Na polsko–ukraińskiej granicy widzimy tłumy uchodźców wojennych. To przede wszystkim kobiety i dzieci - setki tysięcy, a wkrótce miliony osobistych tragedii, porzuconych domów i dorobku całego życia.

My, związkowcy, jesteśmy wyczuleni na niesprawiedliwość i zagrożenie bytu. Sprzeciwiamy się każdej agresji. Zawsze stajemy po stronie pokrzywdzonych. Uchodźcy z Ukrainy potrzebują pomocy. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ogłasza zbiórkę na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Pomóżmy im! Jestem pewien Waszej solidarności. Związki zawodowe OPZZ już pomagają. Przyłącz się do zbiórki, wesprzyjmy razem potrzebujących.

Prosimy o przekazywanie wpłat na konto nr: 37 1090 2590 0000 0001 3275 6732

Zobowiązujemy się do optymalnego wykorzystania zgromadzonych środków. Gwarantujemy, że trafią do najbardziej potrzebujących. Szczególną troską chcielibyśmy otoczyć ukraińskie rodziny, które znalazły schronienie w obiektach należących do organizacji związkowych.

Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie!
 

Urlopy - komunikat

2022-02-26 13:50
Informacja dla pracowników dotyczącą udzielania przez pracodawców urlopów w terminach nie planowanych i nie uzgodnionych z pracownikami.
Sytuacje takie miały miejsce w przypadku ostatniego zawieszenia egzaminów, ale też już na miesiąc marzec gdzie norma jest 184 godziny, 15 zmian x 12 godzin = 180 i "dla uzupełnienia normy" dopisuje się pracownikom po 4 godz. urlopów bez ich wiedzy i zgody.
Załączona informacja nie zawiera nazwy pracodawcy ponieważ problem dotyczy co najmniej kilku.
 

Urlop za szkolenia?

2022-02-20 14:03
Nasza interwencja i odpowiedź ws. incydentów wpisywania urlopu w zamian za godziny odwołanych szkoleń i egzaminów.
 

Interpretacja instrukcji w LCS

2022-02-20 13:46
Zwróciliśmy się do Spółki PKP PLK S.A. z pytaniami dotyczącymi stosowania niektórych zapisów instrukcji w Lokalnych Centrach Sterowania
 

Deputat węglowy

2022-01-05 18:41
Zamieszczamy materiały dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów.
 

30 lat MKR ZZDR PKP Katowice

2021-12-03 01:46
Relacja z obchodów jubileuszu 30-lecia MKR ZZDR PKP Katowice
 

Wspólnie w sprawie podwyżek

2021-11-24 17:41
Wspólne wystąpienie 4 central związkowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w nadchodzącym roku
 

LCS-y "miodem i mlekiem płynące"

2021-11-02 10:49
Zamieszczamy odpowiedź Spółki na pismo SI ZZDR PKP w którym wskazaliśmy (na wyraźną prośbę pracodawcy) tematy do omówienia w trakcie wnioskowanego przez nas od lipca spotkania z przedstawicielami Centrum Realizacji Inwestycji.
"Komentarz zmodyfikowano i czasowo zawieszono w związku z inicjatywą pracodawcy podjęcia dialogu w opisanej sprawie. Poczekamy na efekty tego dialogu. Niemniej jednak podtrzymujemy naszą prośbę o przesyłanie informacji z "gruntu" abyśmy mogli interweniować w zgłaszanychprzez was sprawach oraz informować Zarząd spółki oraz jej organa kontrolne, zgodnie z prośbą pracodawcy."
 

ZUZP - dialog społeczny

2021-11-02 10:46
Nasz wniosek o wszczęcie dialogu społecznego w sprawach o które od dłuższego czasu wnosimy a z niewiadomych dla nas przyczyn Pracodawca odwleka je w czasie.
 

Propozycja zmian do Ir-1

2021-11-02 10:40
Zamieszczamy pismo do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w sprawie propozycji zmiany do Instrukcji Ir-1.
 

Sprawy bieżące

2021-10-14 10:58
Publikujemy pisma złożone w ostatnim czasie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w sprawach:
- zamieszczania ogłoszeń dotyczących rekrutacji wewnętrznych;
- kierowania na badania okresowe w czasie obowiązywania stanu pandemii;
- delegacji służbowych na szkolenia i/lub badania;
- spotkania z sygnatariuszami ZUZP
 

Odpowiedź ws. ETCS

2021-10-03 12:35
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy na nasze zapytania odnośnie postępowania w razie usterek w ETCS
 

« powrót drukuj powiadom znajomego