RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :) 

Rozmowy w PKP CARGO S.A.

2020-03-02 08:28
Informacje ze spotkania jakie odbyło się w dniu 26.02.2020 pomiędzy Zarządem PKP CARGO S.A. a stroną społeczną.
 

Projekt „Learning FAST and Green”

2020-02-28 10:10
Relacja z kolejnego etapu Projektu, w którym uczestniczymy.
 

Ia-5 pod lupą

2020-02-28 09:42
Po przeprowadzonej przez nas analizie zapisów instrukcji Ia-5 o przygotowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników PKP PLK S.A. - skierowaliśmy do Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wiceprezesa i dyrektorów biur IPR, IES, IBR wystąpienie w którym wskazujemy na konieczne naszym zdaniem zmiany do Instrukcji Ia-5.
 

Emerytura pomostowa

2020-02-28 09:30
Informacje dotyczące trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej.
 

Jest szansa na współpracę

2020-02-28 09:12
Przekazujemy odpowiedź na nasze zeszłoroczne pismo w sprawie współpracy jednostek PKP PLK S.A. z Oddziałami Gospodarowania Nieruchomościami w całej Polsce.
Mamy nadzieję, że problemy związane z utrzymaniem i ponoszeniem nakładów finansowych na remonty i utrzymanie pomieszczeń dyżurnych ruchu i nie tylko, nie należących do naszej spółki, znajdą wreszcie konkretne rozwiązania.
Bardzo prosimy o bieżące informowanie biura SI co się dzieje w tej sprawie na waszych IZ-ach.
 

1% dla Sławka

2020-02-11 09:46
Tym razem prosimy o wsparcie dla członka rodziny naszej Koleżanki z MKR Szczecin.
 

Wystąpienie do ministra

2020-02-06 08:31
Reprezentatywne centrale związkowe działające w spółce PKP PLK S.A.wystąpiły z inicjatywą spotkania w związku ze zmianą struktury nadzoru właścicielskiego.
 

Oczekujemy na spotkanie

2020-02-06 08:28
Wspólne wystąpienie związków do Prezesa Spółki PKP PLK S.A.
 

Szkolenia z EDR konieczne

2020-02-06 08:23
Interweniowaliśmy w sprawie przeprowadzenia stacjonarnych szkoleń z EDR.
 

Projekt ustawy o emeryturach stażowych i pomostowych w Sejmie

2020-02-02 14:17
Informacje na temat projektu ustawy otrzymane z OPZZ
 

Inicjatywy UTK

2020-02-02 14:12
Zamieszczamy informacje otrzymane z Urzędu Transportu Kolejowego opisujące inicjatywy w obszarze kultury bezpieczeństwa.
 

Protokół nr 15 do ZUZP jeszcze nie podpisany

2020-02-02 13:55
Odpowiedź otrzymana na nasze zapytanie o dalsze losy protokołu nr 15 do ZUZP
 

W sprawie SSP odpowiedź bez odpowiedzi.

2020-01-17 19:35
Jak informowaliśmy Was w grudniu (publikacja w dn. 07.12.2019) podjęliśmy interwencję ws. nowego polecenia dotyczącego postępowania dyżurnych ruchu w ramach obsługi przejazdów wyposażonych w urządzenia SSP przy prowadzeniu robót. Otrzymaliśmy jednak odpowiedź, która delikatnie mówiąc nie wnosi niczego nowego o czym już byśmy nie wiedzieli. Odpowiedź nie wyczerpuje naszych wątpliwości i na pewno nie zawiera odpowiedzi na zadane przez nas pytania.
 

Co dalej z Protokołem dodatkowym nr 15 ?

2020-01-17 17:44
Zadaliśmy pytanie na temat dalszych losów Protokołu dodatkowego nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKP PLK S.A.
 

Szkolenia z SOK i dla SOK

2020-01-17 17:41
Zaproponowaliśmy zorganizowanie wspólnych - wzajemnych szkoleń dla i z pracownikami SOK.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego