Historia Związku

1991

1991 * Działalność naszego Związku w tym roku była w głównej mierze poświęcona udzielaniu pomocy i porad oraz osobistym udziale inicjatorów i założycieli Związku w powstawaniu i tworzeniu się nowych zakładowych organizacji naszego Związku. Uczestniczyli oni w zebraniach założycielskich Komisji Rejonowych ZZDR PKP przy ROS w: Radomiu, Tczewie, Przemyślu, Olsztynie, Dęblinie i Idzikowicach oraz przy założeniu pierwszego Zarządu Okręgowego Północnej DOKP w Tczewie. Niemal na wszystkich zebraniach w czasie dyskusji pojawiają się te same problemy i zagrożenia, które za cel swojego działania przyjął Nasz Związek.

W związku z trwającym okresem I etapu restrukturyzacji p.p. PKP sygnalizowane są m.in. sprawy zwolnień kolejarzy, wysłania na urlopy bezpłatne, zamykania linii kolejowych i zmniejszanie obsad posterunków ruchu, a w szczególności arogancji i samowoli niektórych z kierownictwa ROS-ów w stosunku do pracowników liniowych , w tym dyżurnych ruchu. Mocno poruszane są zagadnienia czysto pracownicze w sprawach m.in. zaległych i niewykorzystanych w ogromnych ilościach urlopów wypoczynkowych, niepłacenie za przepracowane godziny nadliczbowe, brakach w wydawaniu umundurowań służbowych, roboczych i środków higieny osobistej, ale najważniejszym tematem jest jednak sprawa podwyższenia grup zasadniczych i likwidacji 9 grupy dla dyżurnych ruchu. Nie spodziewaliśmy się, że proces restrukturyzacji p.p. PKP jaki rozpoczął się niemal przed powstaniem ZZDR PKP, odbije się tak poważnie na działalności naszego Związku i będzie trwał nieprzerwanie aż do końca 2001 roku, kiedy to obchodzić będziemy jego X-lecie założenia. Dlatego też, już na samym początku wdrażania procesu reformy p.p. PKP wydaliśmy oświadczenie, w którym stanowczo stwierdziliśmy m.in., że „ ZZDR PKP nigdy nie przyłoży ręki i nie będzie maczał palców w zwalnianiu kolejarzy ”. W naradach i rozmowach z D.G.PKP, Tymczasowa Rada Krajowa negatywnie opiniowała m.in. projekty : uprawnień pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin do przejazdu kolejami, dodatkowego premiowania za odprawę podróżnych w pociągach, włączenia deputatu węglowego do dodatku transportowego itp. Wystąpiła w obronie m.in. wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za węgiel zgodnie z aktualną ceną, utrzymania odrębnej kolejowej służby zdrowia, odrębnego systemu emerytalno-rentowego dla kolejarzy itp.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego