Historia Związku

1992

1992* W dniach 7 i 8 stycznia został zwołany w Katowicach pierwszy historyczny ogólnopolski Zjazd Delegatów ZZDR PKP. Na Zjeździe tym wybrano już wszystkie statutowe władzy Związku tj. Radę Krajową, Prezydium i Krajową Komisję Rewizyjną. Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu członków Związku, a w szczególności delegatów Zjazdu. Znamienne słowa na nim wypowiedział, jeden z zaproszonych gości Pan Dyrektor Śl. DOKP dr inż. R. Zalewski mówiąc – „ szukałem we wszystkich mi dostępnych materiałach i książkach dot. kolei i nigdzie nie znalazłem wzmianki o takiej organizacji, dlatego muszę wam powiedzieć, że jesteście pierwszym na kolei, w Polsce i na świecie, chyba - Związkiem Zawodowym Dyżurnych Ruchu”.

Trudności gospodarcze związane ze zmianami ustrojowymi, jakie nastąpiły w naszym kraju w 1989 r. powodowały na początku każdego roku stały wzrost cen artykułów pierwszej potrzeby, prądu, gazu i wody, tym samym sytuacja materialna kolejarzy stawała się coraz trudniejsza. Za tym wzrostem cen nie nadążały rekompensaty i wprowadzane niewielkie i niezadawalające podwyżki płac dla kolejarzy, tłumaczone przez kierownictwo D.G. PKP trudną sytuacją finansową i wdrażaną reformą przedsiębiorstwa. Wysłaliśmy w tej sprawie List otwarty do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu RP.

Dlatego już w kilka miesięcy po powstaniu ZZDR PKP, zostaliśmy zmuszeni w walce o poprawę bytu kolejarzy, a w szczególności przeciwko niewłaściwemu sposobowi wprowadzania reorganizacji p.p. PKP, podjąć drastyczniejsze kroki wynikające z ustawy o związkach zawodowych. Wchodząc w pierwszy spór zbiorowy z D.G. PKP wraz z innymi związkami zawodowymi, tworząc wspólnie wpierw - Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjny, a później Strajkowy – wydaliśmy drugie jednoznaczne oświadczenie, w którym stwierdziliśmy m.in., - że „ ścisłe kierownictwo zarąadzające p.p. PKP wywodzi się z nomenklatury komunistycznej ” i to, że „ ci ludzie nie są w stanie przeprowadzić dobrze reorganizacji i restrukturyzacji PKP, gdyż tkwią wciąż w tamtym ustroju”. Natomiast zmiany jakie nastąpiły w tym kierownictwie mają charakter cząstkowy i kosmetyczny.

Nie spodziewaliśmy się, że spory zbiorowe z D.G. PKP, a później z Zarządem PKP staną się chlebem powszednim w naszej dziesięcioletniej działalności.

W działalności statutowej nadal przeważały sprawy związane z organizacją i udzielaniem pomocy przy powoływaniu organizacji zakładowych Związku oraz coraz częściej przedkładane do zaopiniowania Radzie Krajowej przez Naczelników ROS, pisma o zamiarze rozwiązania umowy o pracę dot. dyżurnych ruchu. Odpowiedź mogła być tylko jedna – negatywna, a uzasadnienie rzeczowe: ogromna liczba wypracowywanych godzin nadliczbowych, niewykorzystane i zaległe urlopy wypoczynkowe w ilościach liczonych w tysiącach dni.

Kolejne rozmowy, narady i spotkania z D.G. PKP. Do najważniejszych można byłoby zaliczyć: uzgodnienie dwu wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń oraz spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Normowania Pracy w sprawie likwidacji 9 grupy, podwyższenie i przyznanie 14 grupy i stanowiska starszego dyżurnego ruchu. Po burzliwej, a momentami dramatycznej dyskusji udało się wstępnie zrealizować nasz postulat, a po kilku dniach nastąpiła likwidacja Ośrodka i odwołanie Dyrektora.

W związku z zapowiedzianymi akcjami protestacyjnymi, Dyrektor Generalny PKP A. Janiszewski wydaje Zarządzenie Nr 35 w sprawie stanowisk pracy oraz urządzeń i instalacji, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu. Nasz ostry sprzeciw powoduje jego uchylenie, w piśmie zarzuciliśmy Dyrektorowi, że „ niech nie traktuje przedsiębiorstwa PKP jak własny folwark.”

W pierwszą rocznicę powstania ZZDR PKP ukazał się biuletyn ZZDR PKP pod nazwą „ Lizak”, a od września 1992 r. zaczęliśmy wydawać biuletyn informacyjny ZZDR PKP pod nazwą „ Na Nastawni”, który jest rozprowadzany bezpłatnie do dnia dzisiejszego. Redaktorem odpowiedzialnym biuletynu jest jako pierwsza kol. Barbara Komander.

W 1992 roku powstało kolejnych 9 Komisji Rejonowych i 3 Zarządy Okręgowe ZZDR PKP , a więc na końcu roku było już 34 organizacji zakładowych i 6 okręgowych Związku.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego