Historia Związku

1994

1994* Już w pierwszych miesiącach sprawowania władzy przez ugrupowanie lewicowe, która okazała się kontynuacją polityki poprzedniego rządu, silnie rozczarowała kolejarzy. Związkiem, który po wyborach zacieśnił więzy i współpracę, mając coraz to większe wpływ na działania ścisłego kierownictwo przedsiębiorstwa, tym razem okazała się Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kolejowych. Drugi z tzw. „ słusznych związków ” działających w p.p. PKP.

Przed kolejnym Zjazdem uzgodniliśmy podwyżki płac, wywalczyliśmy wydawanie posiłków regeneracyjno-wzmacniajacych dla wszystkich dyżurnych ruchu, ustaliliśmy sposób przeprowadzania egzaminów kontrolych oraz wystąpiliśmy do MP i PS wraz z odpisem do MT i GM w sprawie ustalenia wykazu prac szkodliwych i uciążliwych, których wykonywanie będzie uprawniało do obniżenia wieku emerytalnego i zaopiniowaliśmy pozytywnie nowe zarządzenie D.G. PKP o czasie pracy. Dotychczasową ocenę pracy wszystkich działaczy Związku, podsumował w swoim przemówieniu na zakończeniu III Zjazdu Przewodniczący kol. J. Kminkowski podkreślając – „ ... Ponieważ w pracy społecznej , a taką jest praca w związkach zawodowych /może nie we wszystkich/ nie można przeliczyć wysiłku na złotówki, gdyż nie można określić ponoszonych strat z tego tytułu. Dalej pytał – „ Jakaż ma być rekompensata za to, że jesteśmy gośćmi we własnym domu? Że Nas własne dzieci nie poznają? Że brakuje czasu dla rodziny? I odpowiedział – „ Tego nie można określić jednoznacznie”. Dlatego – „... Prezydium i cała Rada Krajowa oraz wszystkie Komisje Problemowe musza się ostro wziąć do pracy”. Nic dodać nic ująć !

Powiedział również, to co charakteryzuje w szczególny sposób jego działania, który, czy kto chce - czy też nie, oparty jest na prawdziwych zasadach i prawach demokracji, a mianowicie, że – „... Jest to swoisty ewenement w działalności związkowej – trzy lata istnienia Związku i trzy zjazdy wyborcze”.

W dalszym ciągu tworzone są kolejne nowe Komisje Rejonowe ZZDR PKP. Powstają przy ROS – ach w Inowrocławiu, Wrocławiu Brochowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Kielcach i Warszawie Zachodniej. Na Dolnośląskiej DOKP zawiązuje się już siódmy Zarząd Okręgowy .

Związek zrzeszając już znacznie ponad 5 tysięcy członków występuje do sądu o uznanie go jako organizacji związkowej reprezentatywnej. Postanowienie przyznające nam takie prawo zostaje wydane w dniu 22 grudnia.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego