Historia Związku

1997

1997* W dniach 4-6 marca przedstawiciele Związku we wszystkich zespołach brali udział w negocjacjach PUZP w Zakopanem. W wyniku negatywnej postawy niektórych działaczy pozostałych reprezentatywnych związków zawodowych, którzy stawili na pierwszym miejscu własny interes, ZZDR PKP nie mógł przyjąć takich rozwiązań i będzie dążyć do zakończenia prac nad PUZP, tylko wtedy, gdy treść będzie korzystna dla wszystkich kolejarzy. Na spotkaniu tym, uzgodniono również Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń od 1 marca, wprowadzającej nową tabelę punktową oraz regulację tzw. „Wd ”, będące częściową realizacją postulatów zgłoszonych przez Związek na podstawie Uchwały Nr 1/97 Rady Krajowej.

Ponadto Związek wystąpił do Zarządu PKP o podjęcie decyzji w sprawie jak najszybszej modernizacji urządzeń nastawczych oraz do MPiPS w sprawie utworzenia zespołu roboczego do opracowania zasad odrębnego finansowania świadczeń emerytalno-rentowych i wydanie rozporządzenia dot. art. 155 K.p. dot. urlopu wypoczynkowego dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w pracach podkomisji sejmowej w przygotowującej projekt ustawy o transporcie kolejowym i seminarium nt. „ Rola partnerów społecznych i miejsce dialogu społecznego w dziedzinie bezpiecznych warunków pracy i szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwie” zorganizowanym przez jeden z Departamentów w MPiPS. Przeprowadzona na VI KZD ZZDR PKP w Muszynie zbiórka pieniędzy na szczytną akcję „ Daj 10 groszy ”, pokazała i ujawniła chęć niesienia pomocy i ludzkiej solidarności z potrzebującymi. Dobitnym dowodem na to była akcja pomocy dla ofiar największej dotychczas powodzi, jaka miała miejsce na terenach południowej i zachodnio-południowej części kraju. Członkowie ZO ZZDR PKP Śl. DOKP, a w szczególności koledzy T. Furman i P. Gebel zorganizowali 7 samochodów najbardziej potrzebnych środków czystości i higieny osobistej, wody pitnej i napoi, ręczników i odzieży oraz mebli i artykułów komunikacji. Wyrazy wdzięczności za udzielone wsparcie i pomoc dla m.in. KR ZZDR PKP przy ROS Kędzierzyn Koźle, Racibórz, Opole i Nysa należą się wszystkim organizacjom zakładowym Związku, a w szczególności KR ZZDR PKP przy ROS-ie Zamość z Przewodniczącym kol. Bogdanem Pęcakiem na czele. Budującym pozostała sentencja z podziękowania, wyrażona przez Przewodniczącego KR ZZDR PKP przy ROS Racibórz kol. Tadeusza Serafina , a mianowicie, że – „ To było wspaniałe ! Tak trzymać dalej !”.

Po ponownym wygraniu wyborów przez koalicję postsolidarnościową, pod znakiem zapytania stoi przyszłość Naszego przedsiębiorstwa. Czy ponownie okaże się ze zwalnianie kolejarzy, to priorytet na uzdrowienie sytuacji p.p. PKP?
 

« powrót drukuj powiadom znajomego