Historia Związku

1998

1998* W ramach wdrażanego II etapu restrukturyzacji p.p. PKP powołane zostają m.in. Dyrekcje: Infrastruktury Kolejowej. Przewozów Towarowych i Pasażerskich, a w miejsce dotychczasowych okręgów zostaje powołanych 8 Dyrekcji Okręgu Infrastruktury Kolejowych. Natomiast najniższymi strukturami organizacyjnymi zostają Zakłady: Infrastruktury Kolejowej, Przewozów Towarowych i Pasażerskich.

Za złamanie uchwał Rady Krajowej poprzez samowolne podpisanie Protokołów dodatkowych Nr 4 i 5 do PUZP, na VII KZD rezygnację wraz z Prezydium składa dotychczasowy Przewodniczący, który w późniejszym okresie zostaje też odwołany z członka funkcyjnego Prezydium RK. Nowym Przewodniczącym Związku zostaje wybrany niemal jednogłośnie kol. Piotr Gebel z KR ZZDR PKP przy ROS Jaworzno Szczakowa. Dziękując za wybór i zaufanie powiedział m. in. – „... będę się starał - i Was o to proszę- nigdy nie patrzeć wstecz , a w przyszłość ”i dalej , że - „ ... Proszę skończmy dzisiaj z histerią, a zacznijmy tworzyć dalszą historię Naszego Związku”.

Nikt z nas nie spodziewał się, że do kontynuacji tej historii nie zapisze się już Nasz wspaniały kolega i przyjaciel Zygmunt Refcio, który w 12 dni po Zjeździe zmarł w szpitalu we Wrocławiu. „ Zapamiętamy na zawsze, że jesteś wśród Nas – Kolego i Przyjacielu Zygmuncie, gdyż , – Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych ” – zakończył przemówienie na grobem kol. „ Maciek” jakie nosi przydomek - T. Furman

W przeciągu roku uzgodniliśmy i podpisaliśmy znowelizowaną treść Paktu Gwarancji Pracowniczych, Porozumienie w sprawie wzajemnych zobowiązań partnerów społecznych w p.p. PKP oraz tak długo oczekiwany Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

W związku z zamiarem odebrania kolejarzom prawa do ulg przejazdowych oraz uprawnień emerytalnych, wzięliśmy udział we wspólnej manifestacji ulicznej z przemarszem pod Sejm RP i MPiPS w Warszawie. Wobec nieugiętej postawy strony rządowej w sprawie restrukturyzacji p.p. PKP, liczące się związki zawodowe oprotestowały projekt ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Powołano ponownie Komitet Protestacyjny i rozpoczęto przeprowadzanie referendum wśród załogi przedsiębiorstwa, podejmując jednocześnie rozmowy z rządową Międzyresortową Grupą Ekspertów na czele z ministrami MP i PS i MT i GM .

W trosce o dobro dyżurnych ruchu, nastawniczych i zwrotniczych poprzez poprawę poziomu płacy, przystosowania zatrudnienia i zabezpieczenie ich interesów, opartych na wypracowanych kryteriach w trakcie tworzenia sektorów i zakładów pracy wszczęliśmy spór zbiorowy z Zarządem PKP.

Po koniec roku na terenie b. Pomorskiej DOKP, a obecnie DOIK w Szczecinie przy udziale kol. T. Furmana zostaje powołana pierwsza nasza organizacja zakładowa – MKR ZZDR PKP przy IZ Koszalin. Na tym zebraniu, inicjator Związku zabierając głos podkreślił m.in., że – „...podjęliście decyzję o powołaniu swojej organizacji związkowej , dlatego cieszę się, że wreszcie odczuliście potrzebę własnej tożsamości ”.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego