Sektor Infrastruktury

Wybory w Sektorze Infrastruktury ZZDR PKP.

W dniach 30.11 do 01.12 2010 roku w ośrodku wypoczynkowym DOZAMEL w Kołobrzegu odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Zebranie Delegatów SI ZZDR PKP było okazją do podsumowania minionej, czteroletniej kadencji tej największej struktury naszego Związku Zawodowego.
Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu SI ZZDR PKP, Skarbnika a więc sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Sektorowej Komisji Rewizyjnej, Delegaci Sprawozdawczo Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów udzielili absolutorium ustępującym po czteroletniej kadencji władzom SI oraz wyłoniono w wyniku wyborów nowe władze SI na kolejną kadencję.

Przewodniczącym Sektora Infrastruktury ZZDR PKP na kolejną III kadencję wybrany został ponownie
kol. Jerzy Oleszak z MKR ZZDR PKP Katowice.

W wyniku wyborów w skład Prezydium Zarządu Sektora Infrastruktury, na wniosek przewodniczącego SI ZZDR PKP z podziałem na odpowiednie funkcje, Delegaci wybrali następujące osoby:
1. kol. Miśtal Adam – Wiceprzewodniczący – IZ Kraków
2. kol. Gebel Piotr – Wiceprzewodniczący – IZ Katowice
3. kol. Rybińska Halina – Wiceprzewodniczący – IZ Bydgoszcz
4. kol. Biernat Sebastian – Wiceprzewodniczący – IZ Łódź
5. kol. Tworek Krystyna – Wiceprzewodniczący – IZ Zielona Góra
6. kol. Karandyszewski Czesław – Wiceprzewodniczący – IZ Szczecin
7. kol. Walosczyk Janusz – Wiceprzewodniczący – IZ T. Góry
8. kol. Wilk Jacek – Sekretarz – IZ Opole
9. kol. Szafrańska Halina – Skarbnik – IZ Skarżysko Kamienna
10. kol. Krawczyk Damian – Członek Prezydium – IZ Wrocław
11. kol. Hryniewicz Ryszard – Członek Prezydium – IZ Gdynia
12. kol. Czarnecki Piotr – Członek Prezydium – IZ Lublin
13. kol. Burz Piotr – Członek Prezydium – IZ Rzeszów
14. kol. Ławecki Zbigniew – Członek Prezydium IZ Siedlce

W skład Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP powołano Przewodniczących zakładowych organizacji ZZDR PKP działających w jednostkach organizacyjnych PKP PLK S.A.

Delegaci Sektorowego Zebrania Delegatów SI ZZDR PKP wybrali również nową sektorową Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Olbryś Teresa – IZ Tarnowskie Góry
2. Małecka Urszula – IZ Łódź
3. Walkusz Irena – IZ Gdynia
4. Tymek Paweł – IZ Szczecin
5. Sagan Piotr – IZ Częstochowa

Zgodnie z postanowieniami Statutu ZZDR PKP Sektorowa Komisja Rewizyjna wybrała z pośród siebie przewodniczącego w osobie kol. Teresy Olbryś z MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry.
Poniżej kilka zdjęć ze Zjazdu.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego