Historia Związku

2001

2001* W związku z poleceniem Zarządu PKP o nie realizowanie przez kierowników zakładów pracy Porozumienia z dnia 15 września 1999 roku, złożyliśmy w tej sprawie pozew przeciwko Zarządowi PKP do Sądu Pracy w Warszawie. Pierwsza sprawa odbyła się w dniu 8 czerwca , a na 9 lipca jest zaplanowana druga rozprawa.

Natomiast w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze na dzień 3 sierpnia jest wyznaczona sprawa o ochronę dóbr osobistych, jaką wytoczyliśmy Związkowi Zawodowemu Dyżurnych Ruchu, który powstał w Żarach.

Sprawy organizacyjno-statutowe, a to: poprawki do statutu dot. likwidacji zapisów o okręgach, Regulamin KZD i Regulamin Wyborów ZZDR PKP były najważniejszymi, poza sprawozdaniami z działalności władz Związku, które rozpatrywał w Oleśnicy jubileuszowy X Krajowy Zjazd Delegatów. Zaprezentowany został również Sztandar ZZDR PKP, który zostanie poświęcony w czasie uroczystości X Rocznicy powstania Związku w Katowicach. Po zakończeniu Zjazdu i pierwszych miesiącach po nim dokonuje się rozłam kompetencyjno-interpretacyjny, który dał się zauważyć już na IX KZD. Bezpośrednim jego powodem jest przyjęta i zrealizowana uchwała Rady Krajowej z 1999 roku i uchwała X Zjazdu dot. zapisów skreślających ze statutu nazwy związane z „ okręgiem”. Na wniosek Komisji Statutowej i KKR w Warszawie odbył się pierwszy w historii Nadzwyczajny KZD, który z powodu braku qorum nie został dokończony.

W miesiącu kwietniu ustaliliśmy wreszcie z pracodawcą minimalny wskaźnik zmianowości na poziomie 5,2, rozpoczęły się również negocjacje nad „ nowym” ponadzakładowym układem oraz ze wszystkimi związkami podpisaliśmy Porozumienie o podwyżce wynagrodzeń, które zostały wprowadzone z dniem 1 maja br.

W dniu 17 lipca 2001 roku odbyły się uroczystości z okazji 10.rocznicy powstania Naszego Związku, połączone z poświęceniem Sztandaru ZZDR PKP w Kościele Mariackim w Katowicach ufundowanego przez członków Związku. Próba przedstawienia i podsumowania 10 lat Naszego Związku na kilku stronach wydaje się wręcz niemożliwa. Dzień 17 lipca 1991 roku to data, która zostanie zapisana jako data historyczna. To było wydarzenie, które niezwykle głęboko wpłynęło na świadomość Naszej grupy zawodowej i zapoczątkowało nowy etap naszych dziejów. ZZDR PKP to nasze sukcesy i nasze porażki, to nasze zalety i nasze wady. A więc – TO MY. Istnienie i działalność ZZDR PKP jest oparta na całkowitej niezależności i konsekwencji jest źródłem siły i nadziei, która zapewnia Naszym członkom coś bardzo drogiego i bezcennego – świadomość, że o nich nigdy nie zapominamy. Dzień 17 lipca 2001 roku to dzień, w którym kończy się dekada obecności ZZDR PKP w najnowszej historii polskich kolei. Dlatego powtarzamy i wierzymy, że – „ Dalszy bieg historii Naszego Związku napisze samo życie” - i w z związku z tym – „Nie dajmy umrzeć nadziei”.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego