Sektor Infrastruktury

11.02.2011 r. Informacje z Sektora

W minionym tygodniu Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Prezesa PKP PLK S.A. w następujących sprawach:

1. Po raz kolejny zażądano pilnej interwencji w ZLK Tarnowskie Góry w związku z występującym tam bardzo poważnym realnym i ciągłym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pociągów w stacji Chorzów Stary. Problem urządzeń srk w tej stacji znany jest już od kilku lat a jego apogeum nastąpiło w dn. 01.12.2010 kiedy wystąpiła trwająca do dziś awaria powodująca całkowity brak możliwości sterowania urządzeniami srk. Tematem zainteresowały się nawet media a felieton na ten temat ukazał się w lokalnym Dzienniku Zachodnim.

2. Zwrócono się Prezesa o weryfikację umów z przewoźnikami – dotyczącymi zakresu i sposobu wygłaszania komunikatów głosowych dotyczących odjazdów i przyjazdów pociągów. Czynności te w wielu miejscach przypisano jako dodatkowy obowiązek Pracownikom naszej spółki – nie dość, że nie jest on dodatkowo gratyfikowany to przewoźnicy szczególnie PR stawiają coraz to nowe wymagania co do sposobu wykonywania tej usługi. Co więcej zdarzają się sytuacje w których wszczynane są dochodzenia służbowe na wniosek przedstawiciela przewoźnika wobec osób które w nadmiarze podstawowej pracy uchybią którejś z procedur wymyślanych przez zleceniodawców – kuriozalne jest także to, że wymagania te stawiają dłużnicy naszej spółki, którzy nie wywiązują się z płacenia za wykonaną usługę – Sektor Infrastruktury ZZDR PKP stanowczo będzie napiętnował takie sytuacje – a Was prosimy o ich bieżące telefoniczne zgłaszanie do naszych przedstawicieli lub za pomocą biura on-line na naszej stronie internetowej.

3. Wnioskowano o zgodę na uczestnictwo przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych w cyklu szkoleń organizowanych przez PKP PLK S.A. na temat ochrony danych osobowych. Uważamy, że szkoleniami takimi równolegle z pracownikami administracji Spółki, powinni zostać także objęci przedstawiciele związku, którzy ze względu na pełnioną funkcję upoważnieni są przetwarzania takich danych.

Ponadto wystąpiono do p. dyrektor Biura Spraw Pracowniczych o odwołanie polecenia wydanego kierownikom jednostek organizacyjnych spółki PKP PLK S.A. nakazującego im bieżącego, w ilości proporcjonalnej, w stosunku do upływu czasu, udzielania urlopu dodatkowego (WD) w naturze lub na wniosek pracownika wypłacania mu ekwiwalentu pieniężnego obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, ponieważ jest ono sprzeczne z postanowieniami ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A .

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego