Historia Związku

2007

ROK 2007

W dniach 22-26.01. 2007 roku w Kołobrzegu odbył się XVI sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczyło 107 Delegatów. Zjazd przyjął sprawozdania z działalności Rady Krajowej ZZDR PKP, skarbnika, Krajowej Komisji Rewizyjnej i udzielił absolutorium ustępującym władzom oraz zostały wybrane nowe władze Związku na następna kadencje. Przewodniczącym na V kadencje Związku został wybrany kol. Aleksander Motyka. Zatwierdzono Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP w składzie:
• Jerzy Oleszak - wiceprzewodniczący
• Bożena Miszczuk - wiceprzewodnicząca
• Wiesława Zimmermann - wiceprzewodnicząca
• Grzegorz Janczyło - wiceprzewodnicząca
• Tadeusz Furman - wiceprzewodniczący
• Adam Golec - wiceprzewodniczący
• Małgorzata Cholewińska - sekretarz
• Zbigniew Woch - skarbnik
• Waldemar Zejglic –członek prezydium
• Janusz Wnęk – członek prezydium
• Maria Skorupa – członek prezydium
Wybrano również Krajową Komisje Rewizyjną w składzie.
• Anna Janczak.
• Szary Jerzy.
• Wiesław Lewandowski.
• Andrzej Rola.
• Kazimierz Szydłowski.

Na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów dokonano wyboru Delegatów na I Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. W czasie Zjazdu przyjęto również Uchwałę Programową która ukierunkowała działanie Związku na V kadencje. Uchwała Programowa Zjazdu obejmowała następujące obszary działania;
• Podjęcie działań w celu poprawy polityki państwa wobec kolei i jej pracowników.
• Umocnienia pozycji Związku w PKP S.A.
• Podjęcie działań na rzecz poprawy warunków pracy i o obrony miejsc pracy.
• Poprawy wizerunku Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
• Podjecie działań w celu integracji ruchu związkowego w kraju i zagranicą.
• Podjęcie działań w zakresie wprowadzenia jednolitych metod, zasad i procedur w sprawach organizacyjnych Związku.

W dniach 28.02.2007 i 01.03.2007 roku odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. KKZZ tworzą: Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce i Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP. I Walne Zebranie Delegatów KKZZ zatwierdziło Statut Konfederacji i wybrało władze KKZZ. Przewodniczącym KKZZ został wybrany Kol. Leszek Miętek a wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: kol. Jacek Droździel i Kol. Aleksander Motyka.

W dniu 01.03.2007 MKR ZZDR PKP w Gdańsku, wraz i innymi związkami działającymi w Z.L.K.Gdańsk, przeprowadza akcję protestacyjną polegającą na zatrzymaniu ruchu pociągów nastacji Gdańsk Główny w godzinach 13:00-14:30.
Celem akcji protestacyjnej jest wyegzekwowanie wzrostu wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A. o kwotę 100 złotych dla każdego pracownika w uposażeniu zasadniczym. W akcji protestacyjnej uczestniczyło około 350 osób, W dniu następnym porozumienie płacowe w Spółce PKP PLK S.A. zostaje podpisane.

W dniach 17-18.04. 2007 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP. W obradach Rady Krajowej ZZDR PKP Brał udział prof. Mirosław Chaberek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W dniach 17-21.06. 2007 roku po raz kolejny ZZDR PKP zorganizował Międzynarodowe Zawody Sportowe. Zawody odbyły się w miejscowości Międzyzdrojach, w zawodach udział wzięło 177 uczestników oraz zaproszone delegacje z Chorwacji i Czech.

W dniu 29.11.2007 roku Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP zorganizował obchody ”Święta Kolejarza”, połączone z wręczeniem odznaczeń „Zasłużony dla ZZDR PKP”. Odznaczonych zostało 92 członków naszego Związku.

W dniu 05.12.2007 roku została reaktywowana Komisja Rejonowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP przy Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Przewodniczącym Komisji został wybrany kol. Tomasz Zwoliński.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego