Historia Związku

2008

ROK 2008.

Rok 2008 rozpoczął się od rozmów z pracodawcą w sprawie wdrożenia podwyżki płac. W Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozmowy toczyły się w dniach 07.01.2008r i 23.01.2008 roku.

W dniach 19-20.01.2008 roku odbyło się I posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP .

W dniu 23.01.2008r w wyniku braku porozumienia płacowego związki zawodowe działające w spółce PKP PLK S.A. przedstawiły wspólne stanowisko w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia. Stanowisko to w formie pisemnej zostało przekazane Prezesowi Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. panu Krzysztofowi Celińskiemu.

W dniu 31.01.2008 roku odbyły się rozmowy płacowe w Spółce PKP Przewozy Regionalne.

Od dnia 01.02.2008 roku wdrożono podwyżkę 220zł w uposażeniu zasadniczym.

W dniach 01- 03.04.2008 roku odbył się XVII sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP w Zakopanem.

W dniach od 29.05 – 07.06. 2008 roku 10 osobowa delegacja Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP przebywała w Chorwacji. Delegacje naszego Związku zaprosił Związek Dyżurnych Ruchu Kolei Chorwackich SPVH ( SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKIE ). Delegacja zapoznała się ze specyfiką pracy na kolejach Chorwackich oraz odbyła szereg spotkań z przedstawicielami Związku SPVH i Dyrekcją HŻ. W spotkaniach brali również udział przedstawiciele Związku Zawodowego ze Słowenii. W czasie tych spotkań narodziła się inicjatywa stworzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Związków Dyżurnych Ruchu, na wzór Europejskiej Federacji Maszynistów „ALE”.

W dniu 20.06.2008 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
W dniu 14.08.2008 roku odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Od dnia 08.09.2008 roku do dnia 12.09.2008 roku w Jastarni odbyły się V Międzynarodowe Zawody Sportowe Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Uczestniczyło w nich 40 drużyn z poszczególnych KR i MKR ZZDR PKP oraz zaproszone drużyny z Chorwacji, Czech i Słowenii.

Z powodu braku realizacji porozumienia w sprawie emerytur pomostowych dla kolejarzy w dniu 03.09.2008 roku, Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy któremu przewodniczył przedstawiciel Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP odwiesił akcję protestacyjno-strajkową.

W dniach 22.-23.10.2008r odbyło się II posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniu 06.11.2008 roku członkowie Naszego Związku uczestniczyli w pikiecie zorganizowanej w Katowicach. W ramach akcji protestacyjnej członkowie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP wstrzymali ruch pociągów na stacji Katowice. Akcja trwała 1.5 godz. Tego samego dnia o godz. 12.00 podobna akcja protestacyjna odbyła się w Bydgoszczy.

W dniu 09.11.2008 roku członkowie Naszego Związku uczestniczyli w corocznej pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę w Częstochowie. Z tej okazji wystawiono również Poczet Sztandarowy Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniu 27.11.2008r Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP po raz kolejny zorganizował obchody „Święta Kolejarza”. W czasie trwania uroczystości zostały wręczone Odznaczenia „Zasłużony dla ZZDR PKP”. Tym zaszczytnym odznaczeniem uhonorowano 102 członków Związku i 4 Komisje ZZDR PKP .
 

« powrót drukuj powiadom znajomego