Sektor Infrastruktury

11.08.2011. Wieści z Ministerstwa Infrastruktury

W dniu 09.08.2011r odbyło się (m.in. z przedstawicielami naszego Związku) spotkanie robocze Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury.
Prezes UTK omówił akty prawne regulujące uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty. Przedmiotem tego spotkania była zmiana do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2011r w sprawie świadectwa maszynisty wynikająca z dostosowania do dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętego decyzją Komisji nr 2010/17/WE z dnia 29.10.2010r.
Zgodnie z przewidywaniami najwięcej czasu zajęła dyskusja na temat czasookresu szkoleń na świadectwo maszynisty, ponieważ przedstawicielom niektórych przewoźników zależy na maksymalnym jego skróceniu.
Następne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa przewidziane jest na 30.08.2011 r.

Notatkę przygotował:
P. Czarnecki
 

« powrót drukuj powiadom znajomego