Sektor Infrastruktury

Spotkanie Zespołu ds. bezpieczeństwa

W dniu 04.10.2011 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powołanego przy Ministerstwie Infrastruktury.

ZZDR PKP reprezentowali przewodniczący związku Aleksander Motyka, przewodniczący Sektora Infrastruktury Jerzy Oleszak oraz członek Prezydium SI Damian Krawczyk.
Głównym tematem jaki spodziewaliśmy się poruszyć była propozycja zmian do Instrukcji Ir-1. Na wniosek prowadzącego spotkanie Pana Ministra Andrzeja Massela, rozmowa w tym temacie została jednak zawieszona, gdyż do 15 października jest jeszcze czas na składanie wniosków i opinii dotyczących przedmiotowej sprawy.

Zespół omówił zgłoszone propozycje do programu szkolenia maszynistów, które po zebraniu zostaną przygotowane i przedstawione przez Departament Kolejnictwa na następnym spotkaniu.

Członkowie Zespołu wnioskowali do Ministra Infrastruktury o zmianę do rozporządzenia o wymogach kwalifikacyjnych i zdrowotnych dla pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu pociągów która powodować będzie że pracownicy przenoszący się z jednej spółki do drugiej na to samo stanowisko nie będą musieli wykonywać badań jak dla nowo wstępujących do pracy lecz zwykłe badania kontrolne na dane stanowisko. ZZDR PKP ustalił wstępnie z ministrem Masselem, że przy okazji wprowadzania ww. zmiany do "Rozporządzenia ..." byłaby możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian które proponowaliśmy jako Związek w sprawie złagodzenia wymogów zdrowotnych po osiągnięciu określonego wieku, w tym dopuszczalności II kategorii słuchu. MI ma w tej sprawie porozumieć się z Kolejową Medycyną Pracy której specjaliści konsultowali się ze spółką PKP PLK S.A.

Po posiedzeniu Zespołu przedstawiciele ZZDR PKP udali się do siedziby Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, gdzie na ręce Zastępcy Przewodniczącego PKBWK złożono część podpisów popierających protest w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Ir-1. Do godziny 10:00 dnia 04.10.2011 spłynęło ich do siedziby Związku około 3000 za co serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Związku oraz pozostałym Koleżankom i Kolegom.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano w połowie listopada 2011.

informację przygotowali
Jerzy Oleszak
Damian Krawczyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego