Historia Związku

2011

W dniach 17 – 21 stycznia w Łącznej koło Skarżyska-Kamiennej odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Był to XX Jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów. W czasie trwania Zjazdu wybrano nowe władze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Przewodniczącym Związku na następną kadencje został wybrany kol. Aleksander Motyka.

Zjazd zatwierdził nową Radę Krajową ZZDR PKP i nowe Prezydium RK ZZDR PKP.
Delegaci XX KZD ZZDR PKP wybrali również:
- Krajową Komisje Rewizyjna ZZDR PKP.
- Komisje Statutową ZZDR PKP.
- Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
- Zespól Redakcyjny biuletynu „NA NASTAWNI”.
W czasie trwania Zjazdu, Delegaci podjęli szereg Uchwał które wytyczyły kierunki działania Związku na najbliższą kadencje.

26 stycznia Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP „ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI” dla rozwoju kolejnictwa w Polsce nadał Premierowi Rządu RP i Ministrowi Infrastruktury tytuł honorowy „PIERWSZY HAMULCOWU RP”.

21 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych w którym uczestniczyli delegaci Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniu 03 marca członkowie Naszego Związku z MKR ZZDR PKP w Krakowie uczestniczyli w pikiecie przed dworcem Głównym i Urzędem Marszałkowskim w Krakowie. Demonstranci wskazywali że brak środków na utrzymanie linii kolejowych doprowadzi do likwidacji połączeń kolejowych, co spowoduje utratę możliwości korzystania z usług przewoźników kolejowych.

W dniach od 14 do 17 kwietnia w Zakopanym odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP .

Od 29 kwietnia do 04 maja na zaproszenie ZZDR PKP w Polsce przebywały w delegacje zaprzyjaźnionych Związków z Chorwacji i Słowenii. Delegacje zwiedzili „Ziemię Lubuską”. Organizacją pobytu zajął się MKR ZZDR PKP w Zielonej Górze.

W dniu 08 czerwca odbyło się Walne Zebranie delegatów KKZZ spółek: PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A. oraz Spółki Przewozy Regionalne.

W dniach 13-17 czerwiec odbyły się VIII Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP.
W zawodach udział wzięło 200 zawodników – członków ZZDR PKP, oraz drużyny z Czech, Słowenii i Chorwacji.
Zawody rozegrano w Łazach koło Mielna w następujących konkurencjach.
- Rzut płozem hamulcowym,
- Sztafeta na plaży,
- Siatkówka plażowa,
- Konkurs karaoke.

20 czerwca odbyło się Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP. Głównym tematem posiedzenia było wypowiedzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez Związek Pracodawców Kolejowych. Rada podjęła szereg decyzji i uchwał w celu obrony PUZP.
Nadzwyczajna Rada Krajowa ZZDR PKP omówiła również stan przygotowań do jubileuszu XX rocznicy powstania ZZDR PKP. Wypracowała również stanowisko Związku na zbliżające się Wale Zebranie Delegatów KKZZ.

W maju 2011r na zasłużona emeryturę odszedł kol. Tadeusz „Maciek” Furman pomysłodawca i założyciel Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniach od 21 do 22 czerwca odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

17 lipca odbyły się centralne obchody 20-lecia powstania ZZDR PKP. Uroczystości miały miejsce w Skarżysku Kamiennej i Łącznej.
W czasie uroczystości poświecony został Sztandar MKR ZZDR PKP z Opola.
Gośćmi uroczystości XX-lecia byli między innymi:
Minister Andrzej Massel, Wójt gminy Łączna, Prezes Zarządy PKP PLK S.A., Przedstawiciele Zarządów Spółek PKP Cargo S.A., PKP Intercity S.A. Przewozów Regionalnych, Przewodniczący OPZZ, Przewodniczący KKZZ, oraz goście zagraniczni, Dyrektor Generalny CARGO Koleji Słoweńskich, Prezydent Sindikata Żelezniskich Prometa Sloveniji, Prezydent Odborova Asociacia Vypravov a Dispecerow Słowacji.

17 września przedstawiciele ZZDR PKP wzięli udział w Euromanifestacji we Wrocławiu zorganizowanej przez Centrale Związkowe z Unii Europejskiej.

W dniach od 10 do 13 października w Iławie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP.

30 listopada Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP zorganizował obchody „Święta Kolejarza” połączone z wręczeniem odznaczeń związkowych „Zasłużony dla ZZDR PKP”.

W dniach 06-07 grudnia w Zakopanem i w dniach 08-09 grudnia w Ełku odbyły się szkolenia dla skarbników i przewodniczących Komisji Rewizyjnych KR i MKR ZZDR PKP z zakresu księgowości i prawa finansowego.

W dniach 23 listopada i 28 grudnia z inicjatywy ZZDR PKP odbyły się spotkania sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

31 grudzień ostatni dzień obowiązywania PUZP.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego