Sektor Infrastruktury

Protkół dodatkowy nr.9 - kolejny projekt

W dniu 26.01.2012 roku odbyło się spotkanie z pracodawcą.
W trakcie spotkania omawiany był kolejny już projekt Protokołu dodatkowego Numer 9 do ZUZP dla Pracowników PKP PLK S.A.

Stanowisko SI ZZDR PKP w tej sprawie było następujące: „W dniu dzisiejszym pracodawca przedstawi i omówi projekt protokołu numer 9, strona związkowa za 10 do 14 dni przedstawi swój projekt z uwzględnieniem propozycji pracodawcy oraz swoich wniosków wcześniej składanych pisemnie które do dnia dzisiejszego nie znalazły odzwierciedlenia w ZUZP.”

Pracodawca Przedstawił swoje argumenty dla proponowanych przez siebie zapisów Protokołu 9.
Oczywiście koronnym argumentem dla strony pracodawcy był argument o konieczności zachowania w firmie uciekających specjalistów, oraz chęć pozyskania nowych nawet z rynku zewnętrznego którzy nie chcą podejmować w naszej spółce pracy ze względu na niskie płace.
Pracodawca wstępnie omówił tematy zgłoszone przez SI ZZDR PKP do spisania wyjaśnienia stron ZUZP, przy czym twierdził że nie ma potrzeby spisywania wyjaśnienia stron Układu ze względu na fakt że nie widzi takiej potrzeby a sygnalizowane problemy w zasadzie z małymi wyjątkami nie występują.

SI ZZDR PKP podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w związku z czym pracodawca na kolejnym spotkaniu powróci do omawiania sprawy po szczegółowym sprawdzeniu zgłaszanych przedstawi sposoby rozwiązania zgłaszanych problemów.

- Przekazano nam też informacje że w pionie inżynierii ruchu występują duże braki i spółka będzie się starała odbudować zatrudnienie w tym zespole.
- Pracodawca poinformował Związki Zawodowe, że jest gotowy projekt nowego ZUZP i trwają obliczenia ile spółka musiałaby wydatkować środków na jego wdrożenie.
- Odnośnie ulg przejazdowych na koleje samorządowe poinformowano nas, że prawdopodobnie niektórzy z przewoźników zdecydują się na zawarcie porozumień z ZPK odnośnie honorowania ulg przejazdowych. Szczegóły będą jednak znane niestety dopiero na początku lutego.

W związku z takim przebiegiem spotkania na dzień 01.02.2012 roku zwołane zostało posiedzenie prezydium SI ZZDR PKP w celu zajęcia stanowiska oraz przystąpienia do realizacji wniosków Sektorowego Zebrania delegatów SI ZZDR PKP.

informację przygotował
Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego