Historia Związku

2003

21 – 24 stycznia 2003 roku w Kołobrzegu odbywają się obrady sprawozdawczo-wyborczego XII KZD ZZDR PKP. Nowym Przewodniczącym Związku zostaje wybrana dyżurna ruchu kol. Barbara Komander z MKR ZZDR przy ZLK Gliwice. Dyżurny ruchu z MKR ZZDR PKP przy ZLK Częstochowa kol. Bogdan Górny wybrany zostaje Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej. Kol. Januszowi Lehmannowi z MKR ZZDR przy ZLK Gdańsk, Delegaci Zjazdu powierzyli funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowej. Z powodu drastycznego obniżenia dotacji budżetowej dla PKP S.A., Delegaci XII KZD ZZDR PKP upoważnili Radę Krajową ZZDR PKP do podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań, do strajku włącznie celem zmiany tych decyzji.

Rada Krajowa ZZDR PKP stanowczo sprzeciwia się odwołaniu (likwidacji) 1050 pociągów pasażerskich na całej sieci PKP z dniem 01 marca 2003r. W tej sprawie w dniu 26.02.2003r, występuje do Prezesa Zarządu PKP S.A. Ponadto Rada Krajowa ZZDR PKP podjęła w dniu 01 marca 2003 roku uchwałę akceptującą działania Ogólnopolskich Central Związkowych i wystosowała do Prezesów Zarządów Spółek PKP S.A. pismo z czterema postulatami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej regresowej osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpośrednim prowadzeniem ruchu pociągów podczas pełnienia dyżuru jest przedmiotem umowy, którą w dniu 15.05.2003 roku zawarł Nasz Związek z PZU S.A. Inspektorat w Tychach.

Prezydent RP, Premier, Sejm, Senat, Ministerstwo Infrastruktury, Prezes Zarządu PKP S.A i Prezes Zarządu PKP „ Przewozy Regionalne” sp. z o.o. to adresaci, do których ZZDR PKP wystosowała w dniu 10.06.2003r. stanowisko Związku. W piśmie tym, zwraca się o interwencję, w związku z zamiarem likwidacji kolejnych pociągów regionalnych i międzywojewódzkich.

Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podpisuje w dzień 11/12 lipca 2003 roku z Rządem RP i Zarządem PKP S.A. „ Porozumienie ”, na mocy którego zostają wstrzymane decyzje o likwidacji pociągów pasażerskich i rozpoczną się rozmowy w sprawie przedstawionych postulatów przez Ogólnopolskie Centrale Związkowe działające w Spółkach Grupy PKP.

W związku z niezrealizowaniem „ Porozumienia” z dnia 11/12 lipca 2003 roku, KKP-S podpisuje w dniu 11/12 listopada 2003 roku kolejne „ Porozumienie” z Rządem RP i Zarządem PKP S.A.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego