Historia Związku

2004

16 - 18.03.2004 roku obradował w Jeleniej Górze XII KZD ZZDR PKP. Delegaci wnieśli poprawki do Statutu ZZDR PKP. Nastąpiły zmiany w składzie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP.

Dnia 21.04.2004 r. odbywa się spotkanie Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z posłami na Sejm RP i ekspertami, W spotkaniu tym czynny udział brali przedstawiciele ZZDR PKP.

W dniu 12.05.2004 roku na spotkaniu KKP-S wybrano Rzecznika Prasowego Komitetu i Sekretariat KKP-S. Rzecznikiem na okres 6 miesięcy została wybrana Przewodnicząca Związku kol. Barbara Komander.

Od 09 - 12.09.2004r. ZZDR PKP organizuje w Głuchołazach I Międzynarodowe Zawody Sportowe. Oprócz naszych członków w zawodach uczestniczą koledzy związkowcy z Czech i Chorwacji.

KKP-S podejmuje w dniu 07.10.2004r. uchwałę, w której stwierdza o łamaniu przez Rząd RP, Zarząd PKP S.A. i Spółki zależne, „ Porozumień” zawartych w dniu 10/11 lipca 2003r. i 11/12 listopada 2003rroku.

Dnia 29.10.2004r. zostaje podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w PKP „ CARGO” S.A.

Natomiast w dniu 05.11.2004r. związki zawodowe i pracodawca podpisują Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w PKP „ Przewozy Regionalne ” sp. z o.o. P od Gmachem Sejmu RP w dniu 02 grudnia 2004r. odbywa się pikieta kolejarzy, która została zorganizowana na apel Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Nie zabrakło na niej członków Związku, których mundury służbowe i czerwone czapki były bardzo widoczne pośród uczestników tej manifestacji.

Strajk ostrzegawczy na całej sieci PKP w dniu 29.12.2004r., to uchwała jaką podjął KKP-S w dniu 20 grudnia 2004r. Jednak w dniu 22.12.2004r. podjął decyzję o jego zawieszeniu.

Jako ostatni, w dniu 10 stycznia 2005r. w PKP PLK S.A. zostaje podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który zaczął obowiązywać od dnia 01.03.2005r.

24 – 27.01.2005 roku w nadmorskim Świnoujściu obradował XIV KZD ZZDR PKP. Na Zjeździe nastąpiła zmiana na funkcji Przewodniczącego Związku. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym Związku został wybrany dyżurny ruchu kol. Aleksander Motyka z KR ZZDR PKP przy ZLK Nowy Sącz. Przewodniczący niektórych MKR ZZDR PKP, poinformowali Delegatów o pozywaniu pracodawców do Sądu Pracy, za niepłacenie dodatku za wypracowane godziny nadliczbowe. Delegaci wybrali również nowe Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP oraz wprowadzili poprawki do Statutu ZZDR PKP.

W związku z uzyskaniem „ Porozumienia” na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w dniu 03.02.2005r., Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zawiesił wszystkie akcje protestacyjno- strajkowe.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego