Historia Związku

2005

13 maja 2005 roku powołany zostaje Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu zostaje wybrany dyżurny ruchu kol. Marek Szurgot z MKR ZZDR PKP przy ZLK w Opolu. Na funkcję Przewodniczącego Sektorowej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Tadeusz Furman.

Zbiera się znowu KKP-S. Na swym posiedzeniu w dniu 20 maja 2005r. podejmuje uchwały: o przeprowadzeniu referendum na całej sieci PKP, o przeprowadzeniu w dniu 10.06.2005r. manifestacji pod Urzędami Wojewódzkimi oraz powołuje nowego Rzecznika Prasowego KKP-S.

Rada Krajowa ZZDR PKP na swym posiedzeniu w dniu 15.09.2005r. podejmuje uchwałę o wystąpieniu z KKP-S uznając, że niektórym przedstawicielom Komitetu nie chodzi o obronę polskich kolei i jej pracowników, a jedynie prowadzili kampanię przed zbliżającymi się wyborami. Cała prawda wyszła na jaw, po przeprowadzonych wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Dnia 20.09.2005r.KKP-S ginie śmiercią naturalną, po osiągnięciu celów przez niektórych przedstawicieli związków zawodowych tworzących KKP-S. Na spotkaniu Ogólnopolskie Centrale Związków Zawodowych działających na PKP zadeklarowali wolę współpracy w sprawach dot. polskich kolei i jej pracowników i zamierzają powołać do życia Porozumienie Kolejowych Związków Zawodowych. W tej sprawie został wydany stosowny Komunikat, którzy został przekazany kolejarzom na całą sieć PKP.

Zgodnie z ustaleniami w dniu 06. 10.2005r. odbyło się drugie spotkanie Ogólnopolskich Central Związków Zawodowych działających w PKP, celem którego miało być podpisanie stosownego Porozumienia. Jednak, z powodu braku upoważnień swoich władz statutowych przez niektórych przedstawicieli związków zawodowych ustalono, iż to Porozumienie zostanie podpisane na kolejnym spotkaniu.

Na spotkanie Ogólnopolskich Central Związków Zawodowych, które zostało ustalone na dzień 28 października 2005 roku, nie przybyły przedstawiciele central krajowych związków zawodowych: SKK NSZZ „ Solidarność ” i „ Solidarność 80 ” . W celu skutecznej obrony praw i interesów członków związków, a także podejmowania wspólnych działań w obronie polskich kolei, przedstawiciele Ogólnopolskich Związków Zawodowych: ZZM, ZZDR PKP, Federacji ZZP PKP, Federacji ZZPAiT, ZZA PKP, ZZD PKP, ZZDK w RP, MZZ RT, OZZ SOK i AZZ TK podpisały „ Porozumienie Kolejowych Związków Zawodowych”. Głównym i zasadniczym celem, jaki postawili przed sobą Sygnatariusze podpisanego „ Porozumienia” jest powołanie do życia Konfederacji.

Dnia 03.12.2005r. Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP występuje do: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP, Premiera Rządu RP, Ministra Transportu i Budownictwa i Ministra Finansów, informując, iż nie wyraża zgody na zmiany do ustawy budżetowej na 2006r. dot. zmniejszenia wcześniej przedstawionych środków finansowych przeznaczonych na sektor kolejowy, a w szczególności na poprawę i utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

W związku z przyjętą przez Prezydium Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP uchwały o rozpoczęciu strajku głodowego w dniu 06.12.2005r. w przypadku niepodjęcia rozmów w sprawie zgłoszonych postulatów, Prezydium Rady Krajowej w dniu 06.12.2005r. postanowiło, że w przypadku głodówki zostanie zorganizowana pikieta pod siedzibą Związku w dniu 14.12.2005r. Swój udział zapowiedzieli członkowie Związku z MKR ZZDR PKP przy ZLK w: Tarnowskich Górach, Nowym Sączu, Zielonej Górze, Białymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Skarżysko Kamiennej ,Bydgoszczy i PR Rzeszów.

O godz. 16.00 dnia 06 grudnia 2005r. z powodu braku reakcji i nie przystąpienia do rozmów w przedstawionych w dniu 03.12.2005r żądaniach, 8 członków Związku rozpoczęło strajk głodowy w siedzibie ZZDR PKP w Warszawie. Głodówka ma charakter kroczący i kolejni członkowie Związku do niej przystępują. Kolejno do głodówki przystąpili koledzy i koleżanki z MKR ZZDR PKP przy ZLK w Szczecinie, Opolu, Łodzi, Warszawie, Częstochowie i Wrocławiu. W dniu 07.12.2005 działania SI ZZDR PKP popiera Porozumienie Kolejowych Związków Zawodowych. Strajku głodowego nie poparły: SKK NSZ „ Solidarność” i Federacja ZZP PKP.

Zawieszenie strajku głodowego następuje dnia 12 grudnia o godz.17.00, kiedy to zostaje zawarte i podpisane „ Porozumienie” pomiędzy Zarządem SI ZZDR PKP a Przedstawicielem Rządu RP i Zarządu PKP S.A. W wydanym w tej sprawie „ Oświadczeniu ” SI ZZDR PKP informuje, że akcja protestacyjna- strajk głodowy zostaje zawieszony do odwołania, jednocześnie dziękując wszystkim członkom Związku, którzy w nim brali czynny udział.

Rada Krajowa ZZDR PKP obradująca w Iławie w dniach 15-16.12.2005r. podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego Związku do podpisania Listu intencyjnego w sprawie powołania Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Postanowiła również, że wystąpi ze stanowczym protestem do Związku Pracodawców Kolejowych wobec znaczących i niczym nieuzasadnionym podwyżkom cen uprawnień przejazdowych dla pracowników, emerytów, rencistów oraz ich rodzin w 2006 roku.

Początek roku 2006 to kolejne dwa spotkania PKZZ. W dniu 4 stycznia PKZZ postanawia wystąpić do Premiera RP o pilne zwołanie spotkania, którego celem będzie omówienie obecnej bardzo zapalnej sytuacji w spółkach Grupy PKP, związanej z zagrożeniami utraty miejsc pracy, brakiem jasnego programu funkcjonowania i rozwoju polskich kolei, a także niezrozumiałymi dla nas czystkami kadrowymi Spółkach Grupy PKP. Na spotkaniu w dniu 16.01.2006r. przygotowano i opracowano plan działania PKZZ, w tym na spotkanie z Ministrem Transportu i Budownictwa Panem Jerzym Polaczkiem w Komisji Trójstronnej ds. Kolejnictwa, gdyż w odpowiedzi na wystąpienie PKZZ poinformowano nas, że to właśnie on zajmuje się sprawami kolejowymi.

W wyniku wystąpienia PKZZ w dniu 20 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, na którym została przedstawiona informacja MTiB o finansowaniu kolejnictwa w 2006roku, została zaopiniowana przez związki zawodowe „ Strategia dla Transportu kolejowego do 2009 roku ” oraz dokonano zmiano Regulaminu Zespołu. Członkowie Zespołu otrzymali materiały dot. poziomu wpływów z podatku CIT do samorządów wojewódzkich za 2005r. oraz informacje o działalności spółki „ Koleje Mazowiecki - KM ” sp. z o. o w 2005r.

Dnia 22.02.2006r. w Oleśnicy obradowała Rada Krajowa ZZDR PKP, na której ogłasza 2006r., rokiem wyborczym w Związku. Ustala też, termin i miejsce organizacji Jubileuszowego XV KZD ZZDR PKP oraz zaproszonych gości. Zatwierdza zespół redakcyjny Biuletynu Informacyjnego „ Na nastawni ”, a Redaktora Odpowiedzialnego Sąd Okręgowy w Warszawie uprawomocnia Postanowieniem w dniu 17 maja 2006r.

PKZZ na posiedzeniu w dniu 01.03.2006r. omówił bieżącą sytuację związaną czystkami kadrowymi w spółkach Grupy PKP, związki zawodowe przedstawiły swoje negatywne opinie do „ Strategii”. Wiceprzewodniczący Zespołu Trójstronnego J. Kędzierski został zobowiązany do ustalenie spotkania z Podsekretarzem Stanu MTiB. W przypadku nie przyjęcia propozycji i opinii związków, PKZZ zorganizuje wspólna pikietę pod Ministerstwem.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego