Historia Związku

2006

28-30 marca 2006r. odbywa się w Zakopanem Jubileuszowy XV Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP. Zjazd wprowadza kilka poprawek do Statutu Związku. Uzupełnione zostają składy: Prezydium Rady Krajowej, Komisji Statutowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego Przewodniczącego, nowym Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany starszy dyżurny ruchu kol. Antoni Kurecki z MKR ZZDR PKP przy ZLK Rzeszów. Grupa członków Związku otrzymuje Honorowe Odznaki „ Zasłużony dla Transportu RP” i „ Zasłużony dla Kolejnictwa” , które wręczał Podsekretarz Stanu w MTiB Pan prof. Mirosław Chaberek.

Realizując deklarację złożoną w dniu 28.10.2005r. Przewodniczący Związku kol. Aleksander Motyka wspólnie z kol. Leszkiem Miętkiem - Prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce wystosowują w dniu 23 maja 2006r. do wszystkich Ogólnopolskich Związków Zawodowych działających w Grupie PKP - List intencyjny w sprawie podjęcia inicjatywy powołania Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych – KKZZ. Na spotkanie w dniu 12 czerwca przybywają uprawnieni przedstawiciele : ZZM, ZZDR PKP i ZZDK w RP. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Konfederacji Polskich Kolejarzy „ Forum”, Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych oraz Zrzeszenie Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego, lecz nie posiadali oni upoważnienia swoich władz statutowych, zatem nie mogli podejmować żadnych decyzji. Na spotkaniu został przedstawiony projekt Statutu KKZZ i na kolejnym spotkaniu miał zostać zatwierdzony.

Zgodnie z ustaleniami Sygnatariusze KKZZ spotkali się w dniu 26 czerwca 2006r., na którym to został zatwierdzony Statut Konfederacji Kolejowych Związków zawodowych, podpisano wnioski o rejestrację Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

Odwieszenie strajku głodowego w dniu 03 lipca 2006r. przez Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP spowodowane jest nie realizowaniem zapisów Porozumienia podpisanego w dniu 12.12. 2005r. pomiędzy PKP S.A., MTiB oraz SI ZZDR PKP.
W dniach 11-14 lipca do strajku głodowego ogłoszonego przez Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP, przyłącza się Międzyzakładowa Komisja Rejonowa w Gdańsku.
W strajku głodowym z MKR ZZDR PKP w Gdańsku uczestniczą: Andrzej Kaszubowski, Eugeniusz Sędziak,Andrzej Szmytka
Celem strajku głodowego jest uzyskanie środków na inwestycje w infrastrukturze i transporcie kolejowym.

17 lipca 2006 roku mija 15. rocznica powstania Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Z tej okazji odbędą się w dniu 16.07.2006r. centralne uroczystości w Częstochowie. W Bazylice Mniejszej na Jasnej Górze odprawiona będzie Jubileuszowa uroczysta Msza Święta dziękczynna, po której w Kasynie Trójkąt odbędą się centralne uroczystości.

W dniu 06.09.2006 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniu 09.09.2006 roku przedstawiciele Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP uczestniczyli w V Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

Od dnia 11.09.2006 roku do dnia 15.09.2006 roku w Augustowie Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP zorganizował III Międzynarodowe Zawody Sportowe w których uczestniczyło 21 drużyn z Komisji Rejonowych i Międzyzakładowych Komisji Rejonowych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz drużyny z Chorwacji i Czech.

W dniach od 19.09.2006 roku do 23.09.2006 roku delegacja Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP na zaproszenie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Kolei Chorwackich(SPVH) przebywała w Chorwacji. Skład delegacji określiła Rada Krajowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniu 28.11.2006 roku Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP po raz kolejny zorganizował obchody ”Święta Kolejarza” połączone z wręczeniem odznaczeń „Zasłużony dla ZZDR PKP”. Odznaczonych zostało 92 członków naszego Związku.

Dnia 19.12.2006 roku Związki Zawodowe Działające w Grupie PKP wraz ze Związkiem Zawodowym Dyżurnych PKP zorganizowały pikietę przed Ministerstwem Infrastruktury.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego