Archiwum

Wspólny polsko-chorwacki projekt.

UMACNIANIE DIALOGU SPOŁECZNEGO W SEKTORZE KOLEJOWYM w CHORWACJI

Pokłosiem działań podjętych przez Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, który wystąpił w roli wnioskodawcy w Chorwackim Urzędzie Pracy, było przyznanie przez Urząd ds. Finansowania i Realizacji Projektów Unijnych wsparcia finansowego na wdrożenie projektu w ramach Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, pt.
„Umacnianie dialogu społecznego w sektorze kolejowym w Chorwacji”.

W ramach wspomnianego przedsięwzięcia, wspólnie z Chorwackim Związkiem Zawodowym Sindikat Żeljeznicara Hrvatske - SZH, rozpoczęto na terenie Chorwacji działania projektowe, w następstwie których przewidziano nawiązanie stabilnej współpracy w celu ulepszenia jakości dialogu społecznego oraz zwiększenie poszanowania praw pracowniczych na tamtym obszarze. Tematem, wokół którego oscylowała większość poczynań partycypujących okazał się DIALOG SPOŁECZNY, rozumiany jako narzędzie łączenia i godzenia rozmaitych grup społecznych.

Prymarnym etapem realizacji projektu była organizacja konferencji inauguracyjnej w Zagrzebiu. Stronę polską reprezentowało dziesięciu członków, pod kierownictwem Przewodniczącego Związku kol. Aleksandra Motyki oraz Koordynatora Projektu kol. Adama Miśtal. Do zadań uczestników należało przedstawienie korzyści wynikających z umacniania dialogu społecznego, którego nadrzędnym imperatywem jest budowanie ładu społecznego, legitymizowanego przez jak najszersze kręgi społeczeństwa, jak również sposobów skutecznego nim zarządzania. Ponadto, poruszono kwestię roli sektorowego dialogu społecznego w tworzeniu korzystnej atmosfery dla skutecznego i wyważonego europejskiego dialogu społecznego, negocjacji zbiorowych oraz technik negocjacyjnych oraz udanej współpracy z organizacjami pracodawców. Konferencja przeprowadzona wespół z partnerem chorwackim umożliwiła wyznaczenie kierunków działań, opracowanie zakresu programu szkoleniowego dla chorwackich członków związku zawodowego w celu poszerzenia wiedzy i udoskonalenia umiejętności niezbędnych do aktywnego udziału w dialogu społecznym.

Analizą potrzeb szkoleniowych zajął się ekspert Cyprian Szyszka, odpowiedzialny za stworzenie programu szkoleniowego dla członków chorwackiego związku zawodowego.

W trakcie realizacji projektu szczególną uwagę zwrócono na promowanie aktywnego udziału uczestników i nadano temu aspekt kluczowy podczas wszystkich wydarzeń projektowych.

Kolejne etapy działań przewidzianych w projekcie zamieszczone zostały w poniższej prezentacji.

http://www.zzdrpkp.org.pl/files/Dzialania%20projektowe.pptx
Przygotował:
Miśtal Adam
 

« powrót drukuj powiadom znajomego