Historia Związku

2012

W 2012r odbyły się 4 posiedzenia Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz 6 posiedzeń Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W tym okresie Rada Krajowa ZZDR PKP podjęła 50 Uchwał a Prezydium RK ZZDR PKP 25 Uchwał. Uchwały Rady Krajowej ZZDR PKP i Prezydium RK ZZDR PKP dotyczyły bieżących spraw związanych z działalnością Związku.

W związku że z dniem 31.12.2011r przestał obowiązywać Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, rada Krajowa upoważniła kol. Aleksandra Motykę-przewodniczącego Związku oraz kol. Wiolettę Bargiel i kol. Grzegorza Herzyka do opracowania nowego PUZP.
W/w mieli również prowadzić negocjacje z pracodawcą w sprawie nowego PUZP. Mimo wielu monitów ze strony ZZDR PKP, pracodawca nie był zainteresowany opracowaniem nowego PUZP.

W 2012r Rada Krajowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP upoważniła kol. Aleksandra Motykę do podpisania Zakładowych Układów Zbiorowe Pracy dla pracowników zatrudnionych w Spółce PKP INTERCITY S.A. i w spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
Protokółami Dodatkowymi w 2012r zostały zmodyfikowane Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w spałkach PKP PLK S.A. i w PKP CARDO S.A.

W związku z pogarszająco się sytuacja gospodarczą w kraju i całej Unii Europejskiej OPZZ, KKZZ oraz pozostałe centrale Związkowe zorganizowały „Dni Protestu” w których aktywnie uczestniczyli członkowie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Największe manifestacje odbyły się w Warszawie, Szczecinie i Katowicach.
W 2012r Centrale Związkowe działające w Grupie PKP w obronie ulg przejazdowych zorganizowały pikietę przed siedziba Zarządu Grupy PKP S.A w Warszawie.

W dniach 26.04.-30.04.2012r w Wolsztynie w ośrodku „MONTANA” zorganizowane zostały IX międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP.
Organizacji tych zawodów podjął się MKR ZZDR PKP z Zielonej Góry. W zawodach uczestniczyło 143 zawodników z KR i MKR ZZDR PKP oraz 16 zawodników z Chorwacji, Słowenii i Słowacji.

W 2012r Rada Krajowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP pomogła kol. Tadeuszowi ”Maćkowi” Furmanowi w organizacji pobytu dzieci z Ukrainy.

W 2012r Rada Krajowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP opracowała a Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP zatwierdził „Kodeks Etyczny” dla członków ZZDR PKP.
Dokonano również zmian w zapisach:
1. Regulaminie Nadawania Odznaczeń „Zasłużony dla ZZDR PKP”
2. Regulaminie Pomocy Związkowej
3. Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym Rady Krajowej ZZDR PKP

Członkowie ZZDR PKP w 2012r aktywnie uczestniczyli w pracach zespołów problemowych przy Sejmie RP, Urzędzie Transportu Kolejowego i Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Rok 2012 to kolejny rok współpracy ze Związkami Zawodowymi z Chorwacji i Słowenii.
W 2012r przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń Rady Krajowej ZZDR PKP. Pomieszczenia zostały wymalowane, wyremontowano podłogi, utworzono własna sale konferencyjna na 40 osób.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego