Historia Związku

2013

W 2013 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz 7 posiedzeń Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
W tym okresie Rada Krajowa ZZDR PKP podjęła 50 uchwał a Prezydium RK ZZDR PKP 27 uchwał. Uchwały dotyczyły bieżącej pracy Związku.

W 2013r członkowie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP w pracach Komisji i Zespołach działających przy Sejmie RP, UTK i Ministerstwie oraz przy Biurze eksploatacji spółki PKP PLK S.A. – Zespół do opracowania „VADEMECUM dyżurnego Ruchu”.

W 2013r Rada Krajowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP po zapoznaniu się z Paktem Gwarancji Pracowniczych i Protokółami Dodatkowymi nr 8 i 9 dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. upoważniła kol. Mariana Łuczków – Przewodniczącego Sektora Towarowego ZZDR PKP do ich podpisania.

W dniu 25.01.2013r na sieci PKP został zorganizowany dwugodzinny strajk ostrzegawczy w obronie ulg przejazdowych.
Strajk został zorganizowany zgodnie z obowiązującym prawem i polegał na wstrzymaniu się od wykonywania pracy na posterunkach ruchu.
Strajk ostrzegawczy przyniósł pożądany skutek tylko dzięki zaangażowaniu pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu pociągów.
W strajku wzięło udział około 40% wszystkich posterunków ruchu na sieci PKP.

W miesiącu wrześni podobnie jak w roku 2012 centrale Związkowe zorganizowały „Dni Protestu”. Protest polegał na pikietowaniu Urzędów Państwowych. W pikietach czynny udział wzięli członkowie ZZDR PKP.

W dniach 15.05.-19.05.2013r w ośrodku „MONTANA” X jubileuszowe Zawody zorganizowane zostały również przez MKR ZZDR PKP w Zielonej Górze w ośrodku „KORMORAN” w Niesulicach. Uczestniczyło w nich 171 zawodników.
W ramach rewizyt delegacje ZZDR PKP uczestniczyły w zawodach organizowanych przez SPVH z Chorwacji i Słowenii. W zawodach w Chorwacji w roku 2013 nasz kol. Arkadiusz Pokrzyński z MKR Zielona Góra zdobył pierwsze miejsce w rzucie płozem hamulcowym.

W roku 2013, w wyniku współpracy ze związkami zawodowymi z Hiszpanii i Chorwacji, zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, pt. „Konsultacja i zarządzanie informacją w europejskim sektorze kolejowym”.
Efektem tych działań było nawiązanie międzynarodowej kooperacji w celu opracowania wspólnego podejścia do problemu niedostatecznego uczestnictwa pracowników w procesach komunikacji i konsultacji w przedsiębiorstwach kolejowych. Wymieniono doświadczenia oraz porównano sytuację w branży kolejowej w krajach partnerskich.

Od początku istnienia ZZDR PKP organizowane są obchody Święta Kolejarza. Centralne obchody Święta Kolejarza połączone są z wręczeniem odznaczeń Resortowych i Związkowych i są organizowane corocznie w Warszawie.
Odstępstwem od tej zasady był rok 2013, kiedy oprócz Centralnych obchodów w Warszawie, niektóre Komisje zorganizowały takie uroczystości na swoim terenie.
Wyjątkowo zgodnie z Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP odznaczenia przyznano tylko tym członkom ZZDR PKP , którzy brali udział w strajku ostrzegawczym w dniu 25.01.2013r.
Spotkania takie odbyły się we Wrocławiu, Częstochowie, Borowicach, Szczecinie, Siedlcach Rzeszowie, Ostrowie Wlkp. i Małaszewiczach.
W spotkaniach udział brał Przewodniczący Związku, lub oddelegowany członek Prezydium RK ZZDR PKP, oraz poczet sztandarowy Związku.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego