Historia Związku

2014

W roku 2014 odbyło się 5 posiedzeń Rady Krajowej ZZDR PKP na których podjęto 50 oraz 7 posiedzeń Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP na których podjęto 27.

Rada Krajowa ZZDR PKP realizując Uchwałą Zjazdową, przekazującą kompetencje RK ZZDR PKP o podejmowaniu decyzji co do przynależności do KKZZ, podjęła w dniu 26.11.2014r Uchwałą nr 42/RK/2014 o wystąpieniu ZZDR PKP z Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych z dniem 30 listopada 2014r.
Jednocześnie na mocy Uchwały 43/RK/2014 z dnia 26.11.2014r. Rada Krajowa ZZDR PKP postanowiła o przystąpieniu ZZDR PKP do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dniem 01.12.2014 roku.

W związku z brakiem porozumienia w sprawie planu naprawczego spółki Przewozy Regionalne wśród Marszałków Województw, powoływanie własnych spółek przewozowych, „wolnoamerykanka” w organizacji przewozów pasażerskich na terenie województw i kraju Związki Zawodowe działające w spółce „Przewozy Regionalne w porozumieniu z KKZZ zorganizowały w dniu 06 listopada o godz. 12.00 pikietę pod Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
W tym samym dniu wcześniej o godz. 10.00 odbyła sie pikieta pod siedzibą Spółki PKP CARGO S.A.. Uczestnicy tej pikiety domagali się wznowienia dialogu społecznego w sprawie realizacji postulatów jakie złożyły Związki Zawodowe.
W obu tych akcjach protestacyjnych udział wzięli członkowie ZZDR PKP.

W 2014roku członkowie naszego Związku uczestniczyli w kursach i szkoleniach organizowanych przez OPZZ, takich jak:
-Mediatorzy,
-Przez dialog do porozumienia,
-Postawmy na komunikację,
- Flexicurity – pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem zatrudnienia,
-Poznaj swoje prawa w pracy,
-Akademia dialogu - powiatowy wymiar dialogu społecznego,
-Przedstawiciel Związku zawodowego jako pełnomocnik procesowy.

W dniach 26-29.05.2014r zorganizowane zostały XI Międzynarodowe Zawody Sportowe. Organizacji zawodów podjęły się KR ZZDR PKP Wałbrzych z siedzibą w Jeleniej Górze i MKR ZZDR PKP w Opolu.
Zawody odbyły się o ośrodku „HOTTUR” w Borowicach koło Jeleniej Górze.
W zawodach uczestniczyło 207 zawodników. W organizowanych Zawodach oprócz zawodników z KR i MKR uczestniczyli kol. z Chorwacji, Słowenii, Serbii.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP po otrzymaniu pozytywnych opinii, od poszczególnych Sektorów ZZDR PKP, w sprawach ZUZP dla pracowników zatrudnionych w spółkach grupy PKP S.A, udzieliła pełnomocnictw do podpisania niżej wymienionych Protokołów Dodatkowych:
- Protokół Dodatkowy nr7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 do ZUZP dla pracowników zatrudnionych w spółce PKP PLK S.A. – kol. Jerzemu Oleszakowi – Przewodniczącemu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP
-Protokół Dodatkowy nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do ZUZP dla pracowników zatrudnionych w spółce PKP CARGO S.A – kol. Marianowi Łuczków – Przewodniczącemu Sektora Towarowego ZZDR PKP
Protokołu Dodatkowego nr 5 do ZUZP dla pracowników zatrudnionych w spółce PKP CARGO S.A – kol. Aleksandrowi Motyce – Przewodniczącemu Związku
Rada Krajowa ZZDR PKP udzieliła pełnomocnictwa kol. Aleksandrowi Motyce Przewodniczącemu Związku do podpisania ZUZP dla Pracowników zatrudnionych w spółce PKP Intercity S.A.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego