Fotorelacje

Goście z Chorwacji

W dniu 24.09.2007 na zaproszenie RK ZZDR PKP przybyła do Polski delegacja chorwackich kolejarzy zrzeszonych w związku „SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HARVATSKE Union of Croatian Train Dispatchers” co jest odpowiednikiem ZZDR PKP.

We wtorek 25.09.2007 delegacja gości chorwackich oraz przedstawiciele ZZDR PKP byli gośćmi spółki PKP PLK S.A.

W spotkaniu gości reprezentowali Kreąimir Posavec, Jakov Raąić, Anto Krajina, Ante Penić, Srećo Stjepić, Anto Iličić.

Stronę rządową reprezentował Mirosław Chaberek - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu. Ze strony ZZDR PKP uczestniczyli Aleksander Motyka, Jerzy Oleszak, Grzegorz Janczyło, Danuta Przybysz. Stronę pracodawcy reprezentowali Pani Grażyna Blicharz - dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w centrali spółki PKP PLK S.A. , Pan Józef Jeżewicz - członek Zarządu – dyrektor ds. techniki w centrali spółki PKP PLK S.A; oraz Pan Arkadiusz Olewnik – członek Zarządu PKP S.A. - dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji.

Po oficjalnym przywitaniu gości kolega Aleksander Motyka pokrótce przybliżył historię współpracy z SPVH oraz poinformował że w miesiącu lipcu chorwackie związki zawodowe podpisały ze stroną pracodawcy Układ Zbiorowy Pracy w którym są zawarte dobre rozwiązania dla pracowników. Dotyczą one min przelicznika 16 miesięcy za rok zatrudnienia.. Posiada także ciekawe rozwiązanie w przypadku utraty zdrowia przez pracownika, polegające na tym że pracodawca przez okres trzech lat wypłaca pracownikowi pensję. Układ taki podpisany jest na okres 4-ch lat, czyli na okres trwania kadencji władz państwowych.

Pan Mirosław Chaberek dość obszernie przedstawił obecną sytuację PKP a także przybliżył strategię dla naszego przedsiębiorstwa przyjętą przez rząd RP.

Podkreślił kluczową rolę przewozów towarowych realizowanych przez PKP Cargo S.A. a także przedstawił sytuację obecną oraz założenia na przyszłość w przewozach pasażerskich. Poinformował o tym że przyjęta w kwietniu Strategia dla PKP ma rozwiązać problemy związane z zadłużeniem Przewozów Regionalnych a głównym jej celem jest rozwój kolejnictwa. Podkreślił również że ceni sobie kontakty z przedstawicielami innych kolei ponieważ służą one wymianie doświadczeń i spostrzeżeń, co w przyszłości może konstruktywnie wpływać na działalność stron. Pan Dyrektor Józef Jeżewicz przedstawił plany inwestycyjne na lata 2007 – 2012. Przybliżył też problemy związane z modernizacją linii objętych programem euro 2012. Stwierdził, że uchwalona we wrześniu przez Sejm RP, ustawa znacznie ułatwi pracę nad modernizacją linii gdyż wprowadza uproszczoną procedurę związaną z uwłaszczeniem gruntów czy też organizacją przetargów.

Przedstawiciel Rządu RP oraz przedstawiciele pracodawcy poinformowali o problemach zatrudnieniowych wynikających , ich zdaniem, z luki pokoleniowej. Widząc potrzebę zatrudnienia specjalistów (min. dyżurnych ruchu, automatyków) uruchomiono studium kształcące w tych kierunkach.

Goście interesowali się zarówno sprawami finansowania inwestycji oraz przewozów. Zadawali pytania związane ze sprawami pracowniczymi. Podsumowując spotkanie stwierdzili że koleje chorwackie mają podobne problemy z jakimi borykały i nadal borykają się koleje polskie, aczkolwiek restrukturyzacja na kolejach polskich jest bardziej zaawansowana.

Po południu goście z przedstawicielami ZZDR PKP zwiedzali Warszawę.

W następnych dniach wizyty gości z Chorwacji jest przewidziane zwiedzanie Częstochowy, okolic Śląska i Wisły oraz spotkania z przedstawicielami ZZDR PKP i Dyrekcjami zakładów kolejowych z tych terenów.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego