Sektor Infrastruktury

>>>GRUDZIEŃ 2015<<<

Pisma i sprawy jakimi zajmował się Związek
 

Ramowy Regulamin Pracy PLK

Publikujemy treść przesłanych do Centrali uwag, jakie wnieśliśmy do projektu Ramowego Regulaminu Pracy Spółki.
Dla zainteresowanych projekt tego Regulaminu przesłany przez Centralę do konsultacji jest dostępny w siedzibach naszych Komisji Zakładowych na terenie poszczególnych IZ.

Wynagrodzenia pracowników na LCS Wrocław Popowice

Wystąpiliśmy do Zarządu Spółki o zmianę wynagrodzenia dyżurnych ruchu pracujących na lokalnych centrach sterowania - wskazując jako przykład LCS Wrocław Popowice gdzie mimo znacznego zwiększenia obowiązków pracowników - uposażenia zasadnicze zostały utrzymane na poziomie posterunków o mniejszym stopniu obciążenia pracą.

Nowy Regulamin Organizacyjny PLK - opinia

Zamieszczamy treść opinii jaką przesłaliśmy do Centrali PLK ws. projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

WD w IZ Zielona Góra

Pismo interwencyjne w sprawie dziwnej interpretacji ZUZP i Protokołu dodatkowego nr 11 przez Dział spraw pracowniczych w IZ Zielona Góra w zakresie naliczania urlopu dodatkowego (WD) dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym.

Nie czas na rozmowy o podwyżkach?

Zamieszczamy odpowiedź otrzymaną od Spólki PKP PLK na nasze wystąpienie TUTAJ o podjęcie rozmów o systemowych rozwiązaniach na najbliższe lata w kwestii wzrostu wynagrodzeń.

« powrót drukuj powiadom znajomego