Sektor Infrastruktury

11 października 2007

Warszawa 11.10.2007 rok.

W dniu 02.10.2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu SI ZZDR PKP w czasie którego zespół ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP PLK S.A. , przedstawił zarządowi treść proponowanych poprawek do ww. układu.
Po dokładnym przeanalizowaniu projektu zmian do ZUZP, Zarząd SI zdecydował o przedłożeniu tych zmian Zarządowi naszej spółki.
W dniu 11 października 2007 roku złożone zostało w centrali spółki PKP PLK S.A. pismo którego treść przekazujemy do ogólnej wiadomości koleżanek i kolegów, z treścią proponowanych zmian do ZUZP.
Treść proponowanych zmian do ZUZP przekazaliśmy też drogą elektroniczną do innych central Związków Zawodowych działających w PLK S.A.
Wielką niewiadomą jest co z naszych propozycji zostanie przyjęte i wprowadzone do ZUZP PKP PLK S.A. między innymi dlatego że oprócz naszej woli zmian, konieczne jest osiągniecie porozumienia z Pracodawcą i pozostałymi centralami Związków Zawodowych w PLK S.A.
Liczymy tutaj na pomoc i wsparcie wszystkich członków ZZDR PKP w formie przekonywania przez Was, kolegów z innych związków zawodowych, z którymi na co dzień się stykacie i pracujecie, aby ci z kolei poparli nasz projekt zmian do ZUZP za pośrednictwem swoich władz Związkowych, choćby tylko dlatego, że skutki tych zmian również ich będą obejmować.

Jerzy Oleszak
Przewodniczący SI ZZDR PKP
 

« powrót drukuj powiadom znajomego