Sektor Infrastruktury

30 października 2007

Prezydium SI ZZDR PKP informuje że dnia 30.10.2007 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą w sprawach:

1/Projekty zmian do ZUZP pracowników PKP PLK S.A. zgłoszonych przez Związki Zawodowe. 2/ Wysokości wypłaty gratyfikacji z okazji Dnia Kolejarza. 3/ Propozycji zmian do ZUZP przedstawionych przez Pracodawcę ( szczególnie dotyczących wykupu tzw. WD).

Ad. 1/ Na wniosek pracodawcy Związki Zawodowe, które opracowały i postulują zmiany do ZUZP przedstawiły wszystkim uczestnikom spotkania swoje propozycje, które będą przedmiotem dalszych negocjacji stron układu. SI ZZDR PKP pokrótce zreferował projekt poprawek postulowanych przez nasz związek, których treść przesłano kol. i kol. do KR i MKR za numerem pisma 10-6.HR.10.07 z dnia 10.10.2007 r. Poprawki proponowane przez poszczególne Zw. Zaw. zostaną skomasowane w całość i przesłane do wszystkich sygnatariuszy ZUZP.

Ad.2. Pracodawca podtrzymał swoje stanowisko co do wysokości gratyfikacji i formy jej wypłaty. Kwota 214 zł i 69 groszy brutto jest zapewniona jako wypłata na konta pracowników natomiast kwestią sporna pozostaje nadal wysokość kwoty która miałaby być wypłacona w formie bonów towarowych. Pracodawca nadal stał na stanowisku, że może zgodzić się na bony towarowe w wysokości 200 złotych. W trakcie rozmów Związki Zawodowe ustaliły wspólne stanowisko, że minimalna kwota do wypłaty w bonach towarowych nie powinna być mniejsza niż 300 złotych. W związku ze stanowiskiem Związków Zawodowych, Prezes spółki PKP PLK S.A. poprosił wszystkich na kolejne spotkanie w tej sprawie w dniu 08.11.2007 roku, na którym będzie mógł się ostatecznie ustosunkować do żądania strony związkowej.

Ad.3/ Ponownie przedstawiona została przez pracodawcę propozycja wykupu uprawnień do urlopu dodatkowego. Związki Zawodowe podtrzymały swoje negatywne stanowisko co do tego pomysłu. Pracodawca zarzucał stronie Związkowej, że ta z niewiadomych powodów blokuje pracownikom dostęp do informacji o możliwości wykupu WD, twierdząc że jako związki zawodowe nie informujemy naszych członków o takiej możliwości a pracownicy na spotkaniach z przedstawicielkami Zarządu Spółki sami zgłaszają akces „sprzedaży” spółce urlopu dodatkowego. Ponadto poinformowano nas, że „ jest to być może jedyna okazja na przeprowadzenie takiej operacji bo obecny Zarząd może nie, ale kto wie czy być może inny zarząd (zarząd PKP PLK S.A. ) nie wprowadzi innego systemu czasu pracy niż równoważny a wtedy problem WD rozwiąże się samoistnie”. SI ZZDR PKP podtrzymał swoje stanowisko, że obecna propozycja pracodawcy wykupu WD jest nie do przyjęcia.

SI ZZDR PKP Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego