Aktualności

Prezydium Komisji Młodych ZZDR PKP

Prezydium Komisji Młodych ZZDR PKP

Posiedzenie Prezydium Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP odbyło się w dniu 21.11.2017 w siedzibie Związków przy ul. Wileńskiej 2/4 w Warszawie.

Przewodniczący ZZDR PKP Kol. Aleksander Motyka rozpoczął od powitania oraz gratulacji kandydatur wszystkich zgromadzonych członków Prezydium Komisji Młodych, wybranych na podstawie jawnego głosowania, podczas posiedzenia założycielskiego Komisji Młodych ZZDR PKP w dniu 25.10.2017 w Warszawie, w składzie :
1. Rogacka Katarzyna – przewodnicząca Koleje Śląskie Sp. z o.o.
2. Niewiedział Paulina – wiceprzewodnicząca IZ Kraków
3. Duchnowska Sylwia – wiceprzewodnicząca IZ Warszawa
4. Owczarski Maciej – wiceprzewodniczący IZ Kraków
5. Zieliński Dariusz – sekretarz IZ Lublin

Przedstawił porządek I- ego posiedzenia Prezydium Komisji Młodych ZZDR PKP, po czym przekazał głos kol. Katarzynie Rogackiej.
1. Sprawdzenie listy obecności
2. Przekazanie materiałów Związkowych
3. Przeprowadzenie dyskusji na temat: strategii, konsultacji współpracy z władzami ZZDR PKP, formy przekazu informacji pozostałym członkom Komisji Młodych.
4. Propozycje i wnioski

Kol. Adam Miśtal przekazał wszystkim członkom Prezydium Komisji Młodych materiały statutowe, vademecum, regulaminy wewnętrzne Związku, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników „ PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” zawarty w dniu 11 stycznia 2005r. W Warszawie, w celu poszerzenia oraz zagłębienia wiedzy. Przedyskutowane zostały aktualne sprawy, działalności Związku.

Zaproponowano aby informacje z posiedzeń Prezydium, Komisji Młodych, były podane do szerszej informacji za pośrednictwem strony internetowej ZZDR PKP.

Do przemyśleń pozostawiono formę, komunikację, przedstawianie bieżących problemów członków na terenie macierzystych Sekcji, Zakładów PKP PLK. Dodatkowo wszystkie informacje związane z bieżącymi sprawami, działalnością, zmianami w Związku, celem zapoznania się, wyrażeniem opinii będą przekazane drogą elektroniczną na podane adres e -mail członków Prezydium oraz Rady Komisji Młodych .
W szczegółowy sposób przedstawiono strukturę oraz procedury wyborów władz w ZZDR PKP.
Ponadto w dyskusji będącej punktem posiedzenia oprócz członków Prezydium głos zabrali : Przewodniczący Związku Aleksander Motyka, przewodniczący Sektora Infrastruktury Jerzy Oleszak, wiceprzewodniczący Adam Miśtal, wiceprzewodniczący Sektora Infrastruktury Damian Krawczyk.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Prezydium Komisji Młodych ZZDR PKP, Przewodniczący Związku jeszcze raz pogratulował funkcji i podziękował wszystkim za przybycie, życzył sukcesów w działalności związkowej i zakończył posiedzenie.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego