RSS

Historia Związku

ZARYS HISTORII
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO DYŻURNYCH RUCHU
POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH
17.07.1991 - 17.07.2015


Założenie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych zostało podyktowane koniecznością integracji i możliwością samoobrony jednej z najliczniejszej grupy zawodowej w Przedsiębiorstwie Państwowym Polskie Koleje Państwowe. Dodatkową przyczyną było niezadowolenie ze sposobu reprezentowania i obrony naszych interesów przez działające w p.p. PKP związki zawodowe. Doprowadziło to do obniżenia rangi i wiodącej roli jaka została powierzona temu stanowisku w całokształcie działalności usługowo-przewozowej PKP.

Dlatego też, pod koniec 1990 roku dyżurny ruchu stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa, kolega Tadeusz Furman postanawia opracować statut dla mającego powstać Związku. Przy opracowywaniu projektu statutu opiera się na przepisach zawartych w Kodeksie pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz na podstawie konsultacji ze współpracownikami swojej stacji.

Po jego ukończeniu w styczniu 1991 roku nawiązuje telefoniczne kontakty z dyżurnymi ruchu z niemal całego okręgu śląskiego. Każdemu z osobna streszcza projekt opracowanego statutu, zapoznaje z celami i działalnością Związku. Bardzo dużą część rozmówców poparła potrzebę utworzenia własnego Związku, niektórzy przedstawili swój punkt widzenia, co do treści statutu. Wszystkie wnioski i propozycje starannie były analizowane i nanoszone do projektu statutu, jeżeli były zgodne z Kodeksem pracy i ustawą o związkach zawodowych.

Telefonicznie zadeklarowało się 43 dyżurnych ruchu chętnych do utworzenia Komitetu Założycielskiego naszego Związku. W dniu 25 kwietnia 1991 roku w Domu Kultury Kolejarza w Katowicach odbyło się pierwsze zebranie, na którym powstał Komitet Założycielski Wolnego Niezależnego Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Komitetowi Założycielskiemu po wielu trudach przydzielono lokal wraz z telefonem 318 w Gmachu Śląskiej DOKP.

Po wysłaniu telegramu na całą sieć PKP o powstaniu Komitetu Założycielskiego naszego Związku zmieniono nam numer telefonu. Był to pierwszy sygnał, co nas później utwierdziło w przekonaniu, że jesteśmy Związkiem niechcianym, a nawet wręcz niewygodnym. Był to początek robienia nam trudności w tworzeniu Związku.

Nie wszystkie DOKP przyjęły telefonogram o powołaniu Komitetu Założycielskiego, po interwencji Przewodniczącego kol. Furmana w Dyrekcji Generalnej PKP, telegram z opóźnieniem dotarł do wszystkich DOKP. Na miejscu nie wszyscy Rs dostarczyli telegramy na posterunki dyżurnych ruchu, do czego zobowiązywała ich treść telegramu.

Jednak pomimo przeszkód, na jakie napotkał nasz tworzący się Związek, zaczęły napływać z całej sieci PKP deklaracje do wstąpienia i tworzenia Związku. Dyżurujący koledzy i koleżanki udzielali wszelkich informacji dotyczących struktur organizacyjnych, celów i działalności Związku.

W Gmachu Śl. DOKP odbyło się następne zebranie Komitetu Założycielskiego, a działo się to 26 czerwca 1991 roku. Data o tyle pamiętna, ponieważ w tym dniu zatwierdziliśmy Statut. W tym dniu przyjęliśmy, że Związek będzie nosić nazwę – ZWIĄZEK ZAWODOWY DYŻURNYCH RUCHU POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH z siedzibą w Katowicach. Upoważnieni na tym zebraniu przedstawiciele Komitetu Założycielskiego w dniu 05 lipca 1991 r. złożyli wymagane dokumenty w celu rejestracji Związku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

W międzyczasie pod numer nowego telefonu 5318 jaki nam przydzielono w Śl. DOKP, napływały z całej sieci PKP kolejne deklaracje przystąpienia do Związku.

Wreszcie nadszedł dzień rejestracji naszego Związku. Tą historyczną datą jest 17 lipca 1991 roku. Po naniesieniu małych, stylistycznych poprawek do statutu, Pani sędzina Borowska odczytała nam Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, orzekające o wpisie do Rejestru „ Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych” w dziale „B” – ogólnopolskim. Wśród upoważnionych do rejestracji zapanowała wielka radość i zadowolenie. Ale człowiekiem najszczęśliwszym był jednak twórca tego Związku – kolega Tadeusz Furman.

Pamiątką tego historycznego wydarzenia jest wspólna fotografia przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Ale to dopiero pierwszy ważny krok na drodze dalszej działalności Związku. Na zebraniu w dniu 24.07.1991 roku wybrano Tymczasową Radę Krajową ZZDR PKP.

Dalszy bieg historii Naszego Związku napisze samo życie!
Współzałożycielami naszego Związku, którym dziś dziękujemy są dyżurni ruchu :
Marek Brzuchowski i Krzysztof Gawin ze stacji Kluczbork;
Cezary Dawczyński, Włodzimierz Maniecki i Arkadiusz Rajczyk ze stacji Łazy;
Antoni Felix, Barbara Komander, Wioletta Kopania, Waldemar Pitruski i Teresa Hałgas ze stacji Gliwice;
Piotr Gebel, Jan Jarnutowski, Marek Odrobiński, Władysław Sudoł i Bogusław Szwej ze stacji Sosnowiec Dańdówka;
Tadeusz Gil i Wiesława Tometczak ze stacji Sosnowiec Kazimierz;
Włodzimierz Kopka ze stacji Częstochowa;
Konrad Kubat i Jerzy Sośnierz ze stacji Bukowno;
Zygmunt Lis i Edward Tatarowicz ze stacji Kłobuck;
Jan Mikłaszewicz ze stacji Katowice Muchowiec;
Jerzy Oleszak i Janusz Wesołowski ze stacji Katowice Osobowa;
Romuald Sofiński ze stacji Chałupki;
Iwona Szwej ze stacji Katowice Ligota;
Krzysztof Szymański ze stacji Rybnik Towarowy;
Grzegorz Tomczyk ze stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa

Katowice dn. 17.07.1992r. - przemówienie z okazji I Rocznicy powstania Związku opracowane przez kol. I. Szwej.

 

Kalendarium 1990 - 2001

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


« powrót drukuj powiadom znajomego