Sektor Towarowy

 

Trudne rozmowy w PKP CARGO S.A.

W dniu 12- czerwca br odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem Cargo w ramach prowadzonego dialogu społecznego.
Prezes Adam Purwin przedstawił ogólną sytuacje Spółki, wyniki za I kwartał oraz strategię firmy na najbliższy okres. Przedstawiona prezentacja miała na celu uargumentowanie braku możliwości Spółki na wdrożenie systemowych podwyżek, co miało byc głównym przedmiotem tego spotkania.
W związku z tym, że Zarząd Spółki nie był gotowy zaproponować żadnej kwoty, nie był również w stanie odpowiedzieć na szereg pytań zadanych przez stronę związkową ustalono ostateczny termin spotkania na dzień 2 lipca br.

Z prac Sektora

Treść podpisanego porozumienia kończącego spór zbiorowy w PKP CARGO S.A. z dnia 30.10.2014.

Spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych.

Zamieszczamy notatkę informacyjną ze spotkania przedstawicieli organizacji związkowych z Zarządem PKP CARGO S.A.

Rozmowy płacowe w PKP CARGO

Pismo ze spotkania, które odbyło się dnia 22.01.2014 w sprawie podwyżki płac dla pracowników Cargo S.A. w obecności mediatora p. Longina Komołowskiego.

Porozumienie w PKP CARGO

Zamieszczamy treść porozumienia jakie zostało podpisane w PKP CARGO S.A. - częściowo kończy ono spór zbiorowy w zakresie wypłaty pracownikom premii kwartalnej i nagród z zysku oraz wdrożenia Paktu Gwarancji Pracowniczych

Z prac Sektora

Zamieszczamy treść kilku pism, jakie związki zawodowe działające w PKP CARGO S.A. przekazały Zarządowi Spółki.

Stanowisko ws. Paktu Gwarancji Pracowniczych

W załączeniu zamieszczamy treść wspólnego stanowiska związków zawodowych ws. Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP CARGO S.A.

Podwyżki i premie w PKP CARGO S.A.

Zamieszczamy treść porozumienia płacowego zawartego w spółce PKP CARGO S.A.

Pakt Gwarancji Pracowniczych w PKP Cargo S.A.

Zamieszczamy stanowisko związków zawodowych przedstawione Ministrowi transportu w sprawie paktu gwarancji pracowniczych w spółce PKP Cargo S.A.

Rozmowy płacowe w PKP CARGO S.A.

Treść protokołu z rozmów płacowych w Spółce PKP CARGO S.A. w dniu 22.03.2012.

NIE- dla dalszej prywatyzacji PKP Cargo S.A.

W dniu 02-02-2012 odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w PKP Cargo (przy udziale ZZDR PKP) w sprawie sporu dotyczącego paktu gwarancji pracowniczych w spółce.

MI w sprawie prywatyzacji CARGO S.A.

Treść odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury w sprawie prywatyzacji Spółki PKP CARGO S.A.

Negocjacje w PKP CARGO S.A. cdn...

Pakt gwarancji pracowniczych w trakcie negocjacji.

Spotkanie negocjacyjne w PKP CARGO S.A.

Informacje ze spotkania w sprawie paktu gwarancji pracowniczych. Spotkanie to miało na celu zapoznanie się strony zwiazkowej ze stanowiskiem pracodawcy w sprawie bloków tematycznych które zostały przedstawione w dniu 7 kwietnia przez związki zawoodowe.

Spotaknie w centrali PKP CARGO S.A.

Zamieszczamy protokół ze spotkania negocjacyjnego w sprawie paktu gwarancji pracowniczych w Spółce PKP Cargo S.A.

Pakt gwarancji pracowniczych.

Informacja ze spotkania przestawicieli central związkowych jakie odbyło się w dniu 02.03.2011.

Porozumienia w PKP CARGO S.A.

W dniu 24.02.2011 r. odbyło się spotkanie strony społecznej z Prezesem ds. pracowniczych Zarządu PKP CARGO S.A. Wynikiem spotkania są podpisane porozumienia których treść zamieszczamy.

Spotkanie w Centrali CARGO S.A.

27 grudnia br. odbyło się cykliczne spotkanie Central Związkowych działających w PKP CARGO S.A. z przedstawicielem Zarządu Spółki - zamieszczamy informację z jego przebiegu.

Wybory w Sektorze Towarowym ZZDR PKP

Informacje z Sektorowego Zdawczo-Odbiorczego Zebrania Wyborczego Sektora Towarowego ZZDR PKP.

Spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A ze Związkami Zawodowymi.

W dniach 10 czerwca br. przy ul. Grójeckiej w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A ze Związkami Zawodowymi.

Stanowisko Central związkowych w PKP CARGO S.A. dotyczące wzrostu wynagrodzeń.

W dn.14-15 kwietnia br. obecne na spotkaniu z Zarządem PKP CARGO S.A - Związki Zawodowe ( w tym ZZDR PKP) przedstawiły swoje zgodne stanowisko w sprawie realnego wzrostu wynagrodzeń.

Spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A ze Związkami Zawodowymi.

W dniach 14-15 kwietnia br. Odbyło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A ze Związkami Zawodowymi. Celem spotkania było podpisanie Protokołu nr 3 do PUZP.

Skład Zarządu Sektora Towarowego ZZDR PKP

Dnia 4 lutego 2010 roku w Warszawie odbyło się Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Towarowego Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP na którym dokonano wyboru nowego Zarządu Sektora.

16.02.2010-Zebranie Zarządu Sektora Towarowego ZZDR PKP

Rozpoczął pracę nowy Zarząd Sektora Towarowgo ZZDR PKP.

« powrót drukuj powiadom znajomego