Nasza Historia

Zapraszam do przysyłania swoich nietypowych i ciekawych historii związanych bezpośrednio z naszą pracą na adres mailowy maximus.zzdrpkp@gmail.com . Rozmiar przysłanego tekstu dowolny nie powinien on jednak zawierać danych osobowych ewentualnych osób uczestniczących w opisywanej historii. Autor może zastrzec sobie anonimowość jednak sam tekst powinien być podpisany choć jakimś pseudonimem. Proszę także o nadsyłanie wszelkich materiałów dotyczących naszej kolejowej historii - instrukcje, przepisy, zarządzenia, telegramy, biuletyny itp.
 

Pragmatyka kolejowa z 1933 roku

Historyczny dokument traktujący o zawodzie kolejarza.

Treść przepisów A6 z 1934 roku

Zamieszczamy treść przepisów (instrukcji) A6 z 1934 roku, która traktuje o uprawnieniach do ulgowych przejazdów kolejami dla kolejarzy i członków ich rodzin.

Legitymacja kolejowa z 1938 roku.

Legitymacja kolejowa wydana w 1938.

Załącznik do przepisów R13 z 1970 roku

Kody, skróty i sygnały stosowane w ruchu telegraficznym i łączności radiotelegraficznej. To "grypsera" wtedy stosowana na kolejowej wolności ;)

Telegramy

Dwa 28-letnie telegramy.

Instrukcja D6 z 1953 roku

Zapraszam do lektury historycznej książki ;)

Prima aprilisowa historia

Smutny finał pewnego prima aprilis-a

« powrót drukuj powiadom znajomego