Aktualności

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

W dniach 13-14.03.2018 w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał się 27 Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu.

W ramach obrad Zjazdu Delegaci wysłuchali sprawozdań:
- z działalności Rady Krajowej ZZDR PKP za 2017 roku,
które przedstawił Przewodniczący Związku Kolega Aleksander Motyka
- Skarbnika ZZDR PKP,
które z uwagi na nieobecność z powodu choroby Skarbnika Kolegi Zbigniewa Wocha również przedstawił Przewodniczący Związku Kolega Aleksander Motyka.
- z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej,
które przedstawiła Koleżanka Barbara Szulc.
- Komisji Statutowej,
które przedstawił Kolega Janusz Walosczyk.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami Delegaci poruszali min. kwestie planowanych zmian w kodeksie pracy, zmian w instrukcji Ir-1, przywrócenia umundurowania dla dyżurnych ruchu, realizacją uchwał wewnętrznych przez poszczególne jednostki terenowe Związku.
Po dyskusji nad odczytanymi sprawozdaniami nastąpiło głosowanie nad ich przyjęciem – wszystkie sprawozdania zostały przyjęte.

Delegaci zajęli się także proponowaną przez Komisję Rewizyjną i przygotowaną przez Komisję Statutową poprawką do artykułu 35 ustęp 2 punkt 1 Statutu ZZDR PKP.
Ostatecznie poprawka po dyskusji prowadzonej przez popierających poprawkę i jej przeciwników nie została przyjęta wymaganą większością 2/3 głosów.

W pierwszym dniu obrad gośćmi Zajazdu byli:
Andrzej Bittel – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Franciszek Kostrzewa – Prezes PKP CARGO Service,
Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP INTERCITY S.A.,
Grażyna Blicharz – dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Piotr Siemianowski – Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie,
Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy: Bogdan Drzastwa Z-ca Głównego Inspektora Pracy oraz Ewa Dośla Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy,
Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący Branży Transport OPZZ Leszek Miętek.
Delegaci mieli okazję na zadanie wielu pytań nurtujących nasze środowisko w codziennej pracy.
Pytania dotyczyły min. wynagrodzeń w poszczególnych spółkach, planowanych zmian w kodeksie pracy i kontroli inspekcji pracy, nowych obowiązków nakładanych na pracowników, planów rozwoju firm i pracowników, realizacji rozporządzenia ws. udostępniania infrastruktury kolejowej, funduszu własności pracowniczej.

W ramach obrad Zjazdu delegaci składali a następnie rozpatrywali wnioski i projekty uchwał.
Dotyczyły one min. rewaloryzacji deputatu węglowego, zmiany liczebności delegatów, realizacji oddelegowań związkowych.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Związku Kolega Aleksander Motyka podziękował Delegatom, Członkom poszczególnych Komisji oraz Prezydium Zjazdu za udział w obradach, a następnie zakończył obrady XXVII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP.
Poniżej krótka fotorelacja.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego