Aktualności

Koniec realizacji projektu

W ciągu 18 miesięcy realizacji projektu przygotowano i promowano na poziomie krajowym odpowiednie mechanizmy dotyczące informacji na temat publikacji przepisów i wytycznych UE w zakresie zaangażowania pracowników, dokładnego wprowadzania dyrektyw w sprawie zwolnień grupowych i przejmowania przedsiębiorstw w nowych i starych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących, oraz podnoszono świadomość przedstawicieli firm na temat znaczenia informacji, konsultacji i uczestnictwa.

Opracowano narzędzia wywierania wpływów na procesy decyzyjne oraz aktywnego uczestnictwa przedsiębiorstw w sektorze kolejowym i porównywania ich funkcjonowania w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących. Dzielono się pomysłami, wiedzą specjalistyczną, dobrymi praktykami różnych podejść do konsultacji i aktywnego udziału przedsiębiorstw oraz próbowano stworzyć najlepszy model zaangażowania pracowników w danym obszarze pracy.

Wzmocniono ponadnarodową współpracę między kolejowymi związkami zawodowymi takimi jak Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (FAST) Włochy, Union of Estonian Railway Workers – Estonia, Sindikat żeleznicara Srbije – Serbia, Syndicate of railway men of Bulgaria – Bułgaria, Sindikat za transport i vrski – Macedonia, Sindikat żeleznicara Hrvatske – Chorwacja.

Poprzez działania w ramach realizacji projektu jakie miały miejsce podczas spotkania inauguracyjnego w Serbii, sesji szkoleniowej w Macedonii, krajowych grup roboczych (szkolenia) jakie miały miejsce w każdym kraju uczestniczącym w projekcie, wizyty studyjnej we Włoszech, konferencji końcowej w Chorwacji, podniesiono świadomość przedsiębiorców na temat stosowania prawa UE i zbioru dyrektyw dotyczących przejmowania przedsiębiorstw i zaangażowania pracowników na poziomie krajowym.
Wymieniono doświadczenia, dobre praktyki i know-how wśród przedstawicieli związków zawodowych w sektorze transportu kolejowego z różnych krajów Europy.

Koordynator projektu ze strony polskiej
Miśtal Adam
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego