Aktualności

Wybory w Sektorze Infrastruktury ZZDR PKP

W dniach 27 i 28 listopada 2018 roku w Jastrzębiej Górze obradowało Sprawozdawczo – Wyborcze Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
W pierwszym dniu obrad po wprowadzeniu przez Poczet Sztandarowy w składzie kol. Damian Krawczyk chorąży z MKR ZZDR PKP Wrocław oraz asysta w składzie kol. Lucyna Tkaczuk z MKR ZZDR PKP Białystok i kol. Renata Dytfeld z MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski sztandaru Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.

Dokonano wyboru komisji zjazdowych oraz Prezydium Zebrania w składzie;
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: koleżanka Krystyna Tworek, kolega Henryk Saj, kolega Mieczysław Pawelec, koleżanka Małgorzata Buzowska, kolega Sebastian Dzięgo.

Komisja Wyborcza: kolega Piotr Gebel, koleżanka Ewa Jaworska, kolegaTomasz Szklanik, koleżanka Marzena Buć, kolega Tomasz Rogoziński.

Komisja Wniosków i Uchwał: koleżanka Danuta Gill, kolega Tomasz Dobies, kolega Piotr Chowaniec, kolega Gabriel Chwiłkowski, kolega Maciej Popecki.

Przewodniczącym Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP wybrany został Kol. Jerzy Oleszak.

Wiceprzewodniczącym Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP wybrany został Kol. Aleksander Motyka.

Sekretarzem Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP wybrana została Kol. Renata Dytfeld.

Protokolantami Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP wybrani zostali Kol. Koleżanka Grażyna Jakubowska, koleżanka Joanna Krawiec oraz kolega Krzysztof Zieliński.

Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania zebrania przystąpiono do realizacji porządku obrad Zebrania.
Delegaci wysłuchali kolejno sprawozdań za upływającą kadencję;
Zarządu Sektora Infrastruktury,
Skarbnika Sektora Infrastruktury
Sektorowej Komisji Rewizyjnej.
Po wysłuchaniu i przyjęciu w głosowaniu jawnym wszystkich sprawozdań, delegaci Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów SI ZZDR PKP, na wniosek Sektorowej Komisji Rewizyjnej przyjęli uchwałę o udzieleniu Absolutorium ustępującym władzom SI ZZDR PKP.

Po przerwie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
W wyniku wyborów przewodniczącym SI ZZDR PKP na kadencję 2018 - 2022wybrany został kol. Jerzy Oleszak.
Wybór przewodniczącego SI ZZDR PKP zakończył pierwszy dzień obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.

W drugim dniu obrad nowo wybrany przewodniczący SI ZZDR PKP przedstawił delegatom do zatwierdzenia skład nowego Prezydium Zarządu SI ZZDR PKP z podziałem na poszczególne funkcje w osobach;
Koleżanka Krystyna Tworek – wiceprzewodnicząca (z MKR ZZDR PKP Zielona Góra)
Kolega Adam Miśtal – wiceprzewodniczący. (z MKR ZZDR PKP Kraków)
Kolega Janusz Walosczyk – wiceprzewodniczący. (z MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry)
Kolega Damian Krawczyk – wiceprzewodniczący. (z MKR ZZDR PKP Wrocław)
Kolega Krzysztof Zieliński – wiceprzewodniczący. (z MKR ZZDR PKP Lublin)
Kolega Zbigniew Ławecki – wiceprzewodniczący. (z MKR ZZDR PKP Siedlce)
Kolega Jacek Wilk – sekretarz. (z MKR ZZDR PKP Opole)
Koleżanka Anna Kościan – skarbnik. (z MKR ZZDR PKP Szczecin)
Koleżanka Joanna Krawiec – członek Prezydium. (z MKR ZZDR PKP Kielce)
Kolega Maciej Popecki – członek Prezydium. (z MKR ZZDR PKP Skarżysko Kamienna)
Kolega Tomasz Klunder – członek Prezydium. (z MKR ZZDR PKP Gdańsk)
Kolega Piotr Gebel – członek Prezydium. (z MKR ZZDR PKP Katowice)
Kolega Jakub Gorzkowski – członek Prezydium. (z MKR ZZDR PKP Poznań)
Kolega Mieczysław Pawelec – członek Prezydium. (z MKR ZZDR PKP Częstochowa)

Po zatwierdzeniu składu Prezydium Zarządu SI ZZDR PKP, Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP dokonali wyboru składu Zarządu SI ZZDR PKP w do którego weszli Kol. I Kol.;
z MKR Białystok: koleżanka Lucyna Tkaczuk,
z MKR Bydgoszcz: koleżanka Danuta Gill,
z KR CZRK Warszawa: kolega Leszek Szczpańczyk,
z MKR Gdańsk: kolega Eugeniusz Kąkol,
z MKR Kielce: koleżanka Monika Markwica,
z MKR Lublin: koleżanka Ewa Jaworska,
z MKR Łódź: kolega Jarosław Siess,
z KR Nowy Sącz: kolega Ryszard Zygmunt,
z MKR Olsztyn: koleżanka Marzena Buć,
z MKR Opole: koleżanka Grażyna Kamińska,
z MKR Ostrów Wlkp.: kolega Gabriel Chwiłkowski,
z MKR Poznań: kolega Rafał Sokół,
z MKR Rzeszów: kolega Piotr Burz,
z MKR Skarżysko Kamienna: koleżanka Ewa Gnat
z MKR Szczecin: kolega Henryk Saj,
z KR Wałbrzych: koleżanka Grażyna Koziołkiewicz,
z MKR Warszawa: koleżanka Sylwia Duchnowska,
z MKR Wrocław: koleżanka Mirosława Orłowska.

Delegaci Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP dokonali również wyboru składu Sektorowej Komisji Rewizyjnej SI ZZDR PKP do którego weszli;
z MKR ZZDR PKP Łódź kol. Urszula Małecka,
z MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski kol. Renata Dytfeld
z MKR ZZDR PKP Szczecin kol. Paweł Tymek,
z MKR ZZDR PKP Siedlce kol. Sławomir Kostanczuk,
z MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry kol. Jan Sobel

Przewodniczącą Sektorowej Komisji Rewizyjnej SI ZZDR PKP wybrana została kol. Urszula Małecka.

Po zakończeniu procedur wyborczych rozpatrzono złożone przez Delegatów wnioski które zostały skierowane do bieżącego procedowania w ramach pracy nowego Prezydium oraz Zarządu SI ZZDR PKP.

Poniżej zamieszczamy krótką foto relację z obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego