Aktualności

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

W dniach 21 – 25 stycznia 2019 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Był to zjazd sprawozdawczo – wyborczy.

Po wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej i prezydium zjazdu dokonano wyboru na okres VIII kadencji nowe komisje:
- wyborczą,
- wniosków i uchwał.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności w poprzedniej kadencji:
- Rady Krajowej ZZDR PKP,
- Skarbnika,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Statutowej,
Sprawozdania zostały przyjęte a ustępującym władzom udzielono absolutorium.

Delegaci wybrali władze Związku na kolejną VII kadencję.
Przewodniczącym Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP na VIII kadencję został wybrany Kol. Aleksander Motyka.
Wybrano także nową Komisję Statutową, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Kapitułę odznaczenia „Zasłużony dla ZZDR PKP”. Delegaci wybrali także Redaktora odpowiedzialnego biuletynu „Na nastawni”.

Przyjęto także Uchwałę programową na nową kadencję. Po zakończeniu drugiego dnia obrad zwołano I nadzwyczajną Radę Krajową VIII kadencji.

W trzecim dniu XXVIII – sprawozdawczo-wyborczego KZD ZZDR PKP – gośćmi Zjazdu byli:
- Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz,
- Dyrektor wydziału polityki społecznej Centrali OPZZ kol. Bogdan Grzybowski
- Prezes PKP SKM sp. z o.o. w Trójmieście Maciej Lignowski,
- Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Pan Ireneusz Merchel
- Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PKPPLK S.A. Pani Grażyna Blicharz
- Dyrektor Biura Spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi Spółki CARGO SERVICE Katarzyna Kiryłło,
- Dyrektor PKP PLK S.A. ZLK Warszawa Pan Piotr Siemianowski.
Delegaci mieli okazję zadać szereg pytań związanych z aktualnymi projektami i regulacjami w obszarze praw pracowniczych oraz z obecną sytuacją zarówno w poszczególnych spółkach Grupy PKP jak i w całej branży związanej z transportem kolejowym.

Nowe składy poszczególnych organów statutowych:

Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP:
MOTYKA Aleksander - Przewodniczący Związku z KR ZZDR PKP Nowy Sącz
GOLEC Adam – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Opole
HERZYK Grzegorz – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Katowice
MIŚTAL Adam – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Kraków
OLESZAK Jerzy – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Katowice
SMYRAK - MADZIAR Anna - Wiceprzewodnicząca Związku z KR ZZDR PKP przy Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A.
STĘPNIEWSKI Tomasz – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Wrocław
BURZ Piotr – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Rzeszów
GILL Danuta - Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Bydgoszcz
GRYCMACHER Tomasz – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Gdańsk
JĘDRAS Mirosław – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Skarżysko Kamienna
KĄKOL Eugeniusz - Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Gdańsk
SCHLESIONA Izabela – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Częstochowa

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZZDR PKP:
STAWARZ Stanisław – Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Katowice
NYCZ Krystian – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Częstochowa
SZULC Barbara - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin
TRZCIŃSKI Józef – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Zielona Góra
ROLA Andrzej – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Bydgoszcz

KOMISJA STATUTOWA ZZDR PKP:
WALOSCZYK Janusz – Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry
GOLEC Adam - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Opole
KARANDYSZEWSKI Czesław – Członek komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin
RATAJCZAK Janusz – Członek Komisji – MKR ZZDR PKP Zielona Góra
SIESS Jarosław – Członek komisji - MKR ZZDR PKP ZLK Łódź

KAPITUŁA ODZNACZENIA ZASŁUŻONY DLA ZZDR PKP:
MIŚTAL Adam – Przewodniczący – MKR ZZDR PKP Kraków.
CHWIŁKOWSKI Gabriel - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski
GNAT Ewa - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Skarżysko Kamienna
KAMIŃSKA Grażyna - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Opole
KOWALCZYK Paweł - Członek Kapituły – KR ZZDR PKP Wałbrzych
PAWELEC Mieczysław – Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Częstochowa
RATAJCZAK Janusz - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Zielona Góra
SAJ Henryk - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Szczecin
TWOREK Krystyna - Członek Kapituły – MKR ZZDR PKP Zielona Góra
 

« powrót drukuj powiadom znajomego