Aktualności

Wideokonferencja z Prezesem

W dniu 20.05.2020 odbyło się kolejne spotkanie na zasadzie wideokonferencji z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A..
W zasadzie podczas jej trwania głównym tematem było ponowne omówienie zapisów Protokołu dodatkowego Nr 15 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.. W wyniku rozmów i wcześniejszej wymiany naszej korespondencji z pracodawcą, do projektu Protokołu Dodatkowego Nr 15 powracają obydwa zapisy o Święcie Kolejarza z tą tylko różnicą, że ich obowiązywanie rozpocznie się od dnia 01 stycznia 2021 roku.
Tak więc pracodawca przyjął nasze uwagi i propozycję terminu wejścia ich w życie.

Na wnioski innych organizacji związkowych doprecyzowane też zostały zapisy w tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania w części dotyczącej wymaganych lat stażu pracy upoważniających do zajmowania określonych stanowisk.
Ostateczna (kolejna już) wersja protokołu dodatkowego Nr 15 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. zostanie przekazana do akceptacji Związkom Zawodowym za około tydzień lub z początkiem czerwca.

Pracodawca przedstawił również wstępną informację na temat Rządowego Projektu tzw. bonów turystycznych które w założeniu mają być finansowane w 90 % przez budżet państwa i w 10 % ze środków pracodawcy. Z uwagi na zbyt małą ilość informacji o tym projekcie temat został odłożony do omówienia na któreś z kolejnych spotkań.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego