Archiwum

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniu 20 sierpnia 2009 roku w siedzibie Związku w Warszawie odbyło się VI posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Obrady prowadził kol. A. Motyka, który na wstępie powitał członków Prezydium i rozpoczął posiedzenie.
Przedstawienie porządku VI posiedzenia i jego przyjęcie - ze zgłoszonymi uwagami – stanowiło kolejny punkt programu. Następnie odczytany został protokół z V posiedzenia Prezydium RK ZZDR PKP, który zebrani - po akceptacji zgłoszonych uwag - przyjęli.

W dalszej części obrad podjęto decyzję o terminie i miejscu zwołania III posiedzenia Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Ustalono, iż III posiedzenie RK ZZDR PKP odbędzie się w Warszawie w dniu 17 września 2009 roku. Opracowany został projekt porządku obrad.

Następnie omówiono sprawy związane z organizacją VI Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP. Kol. A. Motyka poinformował, że przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego wybrany został kol. Leszek Biesek. Uzupełniono skład Zespołu Organizacyjnego, w którego pracach udział będą brali również: kol. Halina Zabajewska i kol. Marek Szurgot.

Kolejny etap obrad stanowiło omówienie spraw związanych z bieżącą pracą biura RK ZZDR PKP. Zebrani stwierdzili m.in., iż zbyt mała jest wydajność posiadanego obecnie łącza internetowego. W związku z tym postanowiono zwiększyć prędkość transferu danych przez zawarcie stosownej umowy z usługodawcą.

W związku z wątpliwościami, wysuniętymi przez kol. Wiesławę Zimmerman, co do prawidłowości przeprowadzenia lipcowych wyborów w CZ Wrocław (dostosowanie do struktur Pracodawcy), sprawę przekazano do rozpatrzenia przez Krajową Komisję Rewizyjną ZZDR PKP.

Rozpatrzenie pism wpływających oraz wniosków i podjęcie uchwał stanowiły ostatni punkt posiedzenia.Kol. A. Motyka dziękując zebranym za przybycie zakończył VI posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego