Archiwum

Rada Krajowa , Ustroń Jaszowiec styczeń 2010 roku

W dniach 18 do 21 stycznia 2010 roku w DW „Kolejarz” w Ustroniu Jaszowcu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP.
W czasie obrad Rada Krajowa;

1/ Wysłuchała informacji z bieżącej działalności Sektora Pasażerskiego oraz Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.

2/ Na wniosek przewodniczącej Sektora Pasażerskiego wytypowano przedstawicieli Związku upoważnionych do prowadzenia negocjacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP Intercity sp. z o.o. W imieniu Związku w negocjacjach tych udział wezmą kol. Bożena Miszczuk przewodniczący Sektora Pasażerskiego oraz kol. Janusz Wnęk wiceprzewodniczący Sektora Pasażerskiego ZZDR PKP.

3/ Omówiono aktualną sytuację w spółkach grupy PKP oraz w spółkach które opuściły grupę PKP. Szczególnie zła sytuacja panuje w spółce Przewozy Regionalne. Brak porozumienia o Pakcie Gwarancji Pracowniczych jest z premedytacją wykorzystywane przez kierownictwo poszczególnych zakładów dla szybkiego pozbycia się znacznej części załogi. Najgorsza sytuacja może wystąpić na terenie działania Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych gdzie zgodnie z „pseudo naprawczym” planem działań może zostać zwolnionych w 2010 roku około 300 osób. Liczba ta stanowi niemal połowę pracowników których spółka PR zamierza zwolnić w bieżącym roku. Zdaniem związku jest to efekt przekazania spółki we władanie osób nieprzygotowanych do zarządzania tego typu przedsiębiorstwami a wręcz ignorantom dla których jedyną możliwością poprawienia wyniku finansowego jest ograniczenie zatrudnienia przede wszystkim na stanowiskach tzw. produkcyjnych.
Ponadto zarówno spółka Przewozy Regionalne, Związek Pracodawców Kolejowych, PKP S.A oraz Minister właściwy ds. Kolejnictwa nie przejawiają żadnej woli dla rozwiązania problemów w tym między innymi wyeliminowania pracowników spółki Przewozy Regionalne z list osób ubiegających się o mieszkania z zasobów PKP Nieruchomości.

4/ Przedstawiono informację o bieżącej działalności Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. ZZDR PKP w ramach działalności w strukturach KKZZ nadzoruje obecnie zadanie związane z cyklem szkoleń w ramach Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkolenia odbywać się będą w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a jego wartość wynosi około 800 000 złotych.
Cykl Szkoleń rozpocznie się już w miesiącu kwietniu 2010 roku i sukcesywnie odbywać się będą w siedmiu wytypowanych w ramach projektu miastach. Szczegóły dotyczące zgłoszeń i terminów przekażemy za pośrednictwem poszczególnych KR i MKR ZZDR PKP.
W imieniu ZZDR PKP całość pilotuje i nadzoruje kol. Adam Miśtal - wiceprzewodniczący Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.

5/ Przedstawieniem przez zespół organizacyjny i ostatecznym rozliczeniem VI Międzynarodowych Zawodów Sportowych organizowanych corocznie przez Związek.
Impreza ta trwale wpisała się w kalendarium życia naszego związku i cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem Członków Związku. Konsekwencją powodzenia tej imprezy sportowo rekreacyjnej było podjecie decyzji o organizacji w 2010 roku kolejnych zawodów. Rada Krajowa wyłoniła zespół organizacyjny, który zajmie się przygotowaniem kolejnych VII MZS ZZDR PKP.

6/ Skarbnik ZZDR PKP kol. Zbigniew Woch oraz przewodniczący Aleksander Motyka zapoznali członków Rady Krajowej ZZDR PKP ze stanem finansów Związku oraz przedstawili projekt preliminarza wydatków na rok 2010, który po krótkiej dyskusji został przyjęty przez członków Rady Krajowej ZZDR PKP do realizacji. W ramach preliminarza Rada Krajowa przyjęła Uchwałę o utworzeniu rezerwy celowej w postaci kolejnej lokaty terminowej.

7/ Rada Krajowa przyjęła Uchwały dotyczące ogłoszenia roku 2010 rokiem wyborczym, w związku z upływem kolejnej kadencji władz Związku. Uchwały określają terminy;
- terminarz przeprowadzenia wyborów na poszczególnych KR i MKR ZZDR PKP,
- ustalono klucz wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP,
- terminy zwołania sprawozdawczo - wyborczych zebrań delegatów na szczeblu poszczególnych sektorów,
- termin zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP.

8/ Rada Krajowa dokonała wyboru 6 delegatów na tegoroczny Kongres OPZZ.

9/ Ustalono termin oraz miejsce zwołania tegorocznego Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP. Obrady Zjazdu odbywać się będzie w dniach 16,17,18 marca 2010 roku w OW „Zacisze” w Spale. Wyłoniono też zespół organizacyjny XIX KZD którego pracom przewodniczył będzie kol. Ryszard Banach z MKR ZZDR PKP Gorzów Wielkopolski.

10/ Zapoznano Radę Krajowa o pracach w ramach Komisji Trójstronnej ds. Kolejnictwa.
Przewodniczący ZZDR PKP przedstawił członkom Rady Krajowej kolejny już, kolejnego Rządu RP plan rozwoju kolei do 2015 roku. W ocenie Rady Krajowej Przedstawiony przez Rząd następny program rozwoju transportu kolejowego do 2015 roku jest niczym innym jak przepisaniem poprzednich założeń z poprzednich planów oraz ustawy „Restrukturyzacyjnej” z 2000 roku, a jego przedstawienie ma ścisły związek ze zbliżającymi się wyborami.

11/ Rozpatrzone zostały pisma interwencyjne kierowane do Rady Krajowej ZZDR PKP.

12/ Rozpatrzono wniosek o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa PKP S.A. i Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych działania na szkodę spółek Grupy PKP.

Materiał przygotował
Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego