Archiwum

I posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP nowej kadencji.

W dniu 01.02.2011r w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP nowej kadencji.
Po powitaniu przybyłych,przez przewodniczącego kol. Aleksandra Motykę - przedstawieniu porządku posiedzenia i odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium – zajęto się bieżącymi sprawami:

1. Omówiono przebieg XX jubileuszowego sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów który odbywał się w Łącznej/k. Skarżyska Kamiennej - w dniach 17-21.01.2011. Członkowie Prezydium zajęli się wnioskami i Uchwałami jakie wpłynęły do prezydium od delegatów obecnych na zjeździe.
2. Podjęto decyzję powołaniu na dzień 15.02.2011 - Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Pasażerskiego ZZDR PKP.
3. Przygotowano dokumentację do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą powołania nowych członków prezydium oraz zmian w Statucie ZZDR PKP.
4. Powołano szefa biura Rady Krajowej ZZDR PKP, przydzielono szczegółowy zakres działania i określono zadania dla poszczególnych członków Prezydium.
5. Podjęto dyskusję na temat paktu gwarancji pracowniczych, sposobu jego przygotowania w odniesieniu do informacji o ewentualnej prywatyzacji spółki CARGO.
6. Podjęto niezbędne Uchwały w związku z rozpoczęciem nowej kadencji działalności Prezydium RK.
7. Rozpatrzono pisma jakie wpłynęły do Prezydium RK.

Następnie członkowie Prezydium udali się do Krajowego Rejestru Sądowego gdzie złożyli stosowne dokumenty dotyczące zmian w składzie Prezydium RK, wzory podpisów oraz uchwalone przez XX KZD – poprawki do Statutu ZZDR PKP.
Kolejne spotkanie Prezydium planowane jest na miesiąc marzec br.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego