Archiwum

Spotkanie przedstawicieli ZZDR PKP z ministrem Andrzejem Masselem

W dniu 09.03.2011 w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZDR PKP z podsekretarzem stanu – wiceministrem Andrzejem Masselem.
W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury a ZZDR PKP reprezentowali A. Motyka, J. Oleszak, J. Walosczyk i G. Herzyk.

Głównym tematem spotkania było „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzących określone pojazdów kolejowych oraz pojazdy kolejowe metra i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach”.
Treść tego rozporządzenia została w zeszłym tygodniu podpisana przez Ministra i przekazana do publikacji.
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP w dniu 19.10.2010 roku złożył do Ministra Infrastruktury swoją opinię oraz propozycje szeregu dodatkowych poprawek do projektu tego Rozporządzenia.
Przedstawione przez nas propozycje zapisów – niestety nie zostały uwzględnione.
Stało się tak głównie z powodu sytuacji, jaka wytworzyła się w PKP S.A. i Ministerstwie Infrastruktury w miesiącach po złożeniu naszych postulatów i zmian kadrowych, jakie nastąpiły w tych instytucjach. Także samo wydanie Rozporządzenia odbyło się z "poślizgiem" ponieważ zapisy poprzedniego utraciły swoją ważność 3 grudnia 2010 roku
Minister Andrzej Massel potwierdził jednak - po ponownym przestawieniu przez nas sugestii zapisów i ich umotywowaniu, – że Ministerstwo Infrastruktury przeprowadzi konsultacje między innymi z Kolejową Medycyną Pracy a przy pozytywnych opiniach o wzmiankowanych przez nas propozycjach możliwa będzie ewentualna zmiana zapisów Rozporządzenia.

Kolejnym poruszonym przez nas tematem była rzetelność pracy i analiz Firmy McKinsey dla Spółki PKP PLK S.A. Wskazaliśmy i udokumentowaliśmy liczne skandaliczne błędy w analizach sporządzonych przez tą firmę doradczą - do jakich dotarliśmy, co stawia pod znakiem zapytania rzetelność całości Raportu przygotowanego dla PLK. Minister przyznał, że wskazane przez nas błędy są faktycznie dość rażące – jednak przygotowana przez Firmę McKinsey opinia restrukturyzacyjna – nie jest w żaden sposób wiążąca dla Spółki PLK ani dla Ministerstwa Infrastruktury i jest jedną z wielu innych, jakie są i będą przygotowywane na potrzeby procesu restrukturyzacyjnego Spółki. Nadmienił także, że propozycja utworzenia 10 zakładów na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. jest jednym z wielu rozważanych wariantów.
Wyraziliśmy opinię, że w pierwszej kolejności konieczne jest określenie i zadeklarowanie przez właściciela infrastruktury kolejowej w Polsce na ilu tysiącach kilometrów linii kolejowych będzie prowadzona praca eksploatacyjna a następnie będzie możliwe merytoryczne a nie polityczne podejście do tematu dalszej ewentualnej restrukturyzacji Zakładów.

Następną poruszoną przez nas sprawą był poziom wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A. i jego ewentualny wzrost w najbliższym czasie. Przedstawiliśmy dokumenty obrazujące ile zarabiają w Spółce, pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni w czasie swojej pracy za życie ludzkie i mienie wartości setek milionów.
Minister Massel oświadczył, że podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A. na pewno zostaną w najbliższym czasie wdrożone, a on sam nie będzie próbował wpływać na decyzje podejmowane w tej sprawie przez Prezesa Zarządu PLK.
Przy okazji tego tematu przedstawiliśmy Panu Ministrowi i dyrektorom Departamentu Kolejnictwa kilka przykładów warunków pracy w kontekście przypisywania coraz to nowych obowiązków pracownikom ze stanowisk pracy bezpośrednio związanych z ruchem pociągów. Minister uznał, że jest to temat, który powinien zostać omówiony w trakcie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

Kolejna dyskusja poświęcona została sytuacji w Przewozach Regionalnych.Odnieśliśmy się głównie do sytuacji powstałej na terenie śląska i dalszych planowanych jeszcze w tym miesiącu „wyczynów” Marszałka województwa śląskiego.
Przypomnieliśmy, że opinia o możliwości powstania obecnej sytuacji była przez ZZDR PKP przewidziana i wyrażona jeszcze przed usamorządowieniem. Przypomnieliśmy także, że wtedy minister Grabarczyk stwierdził, że w przypadku powstania takich okoliczności „...przeprowadzi się ponowne „znacjonalizowanie” tych przedsiębiorstw..”
Minister Massel stwierdził, że są województwa, które radzą sobie całkiem nieźle w organizacji przewozów na swoim terenie a tworzone przez marszałków koleje konkurencyjne dla PR, potrafią się tam „dogadać”. Przyznał jednak, że na terenie województwa śląskiego sytuacja jest szczególnie zła i trudna, zapowiedział jednak, że podejmie się tam próby pomocy i mediacji w porozumieniu marszałka z PR.

Na koniec spotkania w odpowiedzi na nasze zaproszenie, Minister zadeklarował obecność na centralnych obchodach XX-lecia ZZDR PKP gdzie wręczy naszym najbardziej zasłużonym Kolegom i Koleżankom odznaczenia resortowe.


informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego