Archiwum

Ciąg dalszy rozmów w sprawie ulg przejazdowych

W dniu 11.05.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Pracodawców Kolejowych z sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Dyskusja dotyczyła głównie Rozdziału XII do PUZP - Prezes ZPK p. Krzysztof Mamiński przedstawił informację o aktualnym wspólnym stanowisku przewoźników dotyczącym propozycji realizacji ulg przejazdowych dla pracowników zatrudnionych w spółkach zrzeszonych w ZPK w roku 2012.

Przewoźnicy, zmodyfikowali swoją propozycję co do ceny wykupu uprawnienia która na chwilę obecną ma oscylować w granicach 805 zł. , jednak zdeterminowani są do rozwiązania aby ulga dotyczyła tylko pracowników, emerytów i rencistów w wysokości to 80% w klasie 2.
Dodatkowo Spółka PKP IC zaproponowała alternatywną możliwość dokupienia ulgi w klasie 1 za dodatkową kwotę 300 zł.
Ponadto Prezes ZPK stwierdził, że ulga na poziomie 80% jest związana z kilkudziesięcioletnią historyczną formą uprawnień do ulgowych przejazdów dla kolejarzy.
Przypomnieliśmy jednak Panu Prezesowi, że jeśli chodzi o wspomnianą przez niego historię ulga ta dotyczyła także członków rodzin kolejarskich i ponadto była ona uzupełniona o książeczkę biletową.

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP w przesłanych propozycjach zapisów do PUZP dotyczących uprawnień do ulg zawarł właśnie takie stanowisko – ulga powinna przysługiwać także dzieciom i współmałżonkom.
Zaproponowaliśmy także zapis :
„Pracodawca wykupuje książeczki biletowe na 12 przejazdów w roku w tym 6 przejazdów na pociągi regionalne i 6 przejazdów na pociągi międzywojewódzkie uprawniające do przejazdów rodzinnych.”

W kwestii wykupienia książeczek biletowych – Prezes ZPK stwierdził, że propozycja jest możliwa do rozważenia i przedstawienia przewoźnikom.
Ponadto nie jest jeszcze znane stanowisko pracodawców w odniesieniu do kosztów jakie musieli by ponieść uwzględniając nową kalkulację cenową wykupu uprawnień do ulg przejazdowych przedstawioną przez przewoźników.
Pod koniec spotkania pojawiła się także propozycja rozważenia zmiany samej formy uprawnienia do ulgowych przejazdów z obligatoryjnej na fakultatywną co umożliwiłoby alternatywną wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla osób które wnioskowałyby o taką formę realizacji uprawnienia.
Kolejne spotkanie dotyczące zmian zapisów w PUZP a w szczególności Rozdziału XII dotyczącego ulg przejazdowych odbędzie się 16 maja.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego