Archiwum

Jakie ulgi w 2013 roku?


Dziś tj. 30.08.2012 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców Kolejowych i reprezentatywnych Związków zawodowych działających w Grupie PKP.

Prezes Zarządu ZPK p. Krzysztof Mamiński przedstawił treść „ Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne”.
ZPK zawarł takie Porozumienie z czterema pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi – PKP Inter City, WKD, SKM w Trójmieście oraz Kolejami Mazowieckimi. Wszystkie niżej zamieszczone informacje dotyczą tylko ulg u tych czterech przewoźników.
Do porozumienia nie przystąpiły Przewozy Regionalne. Jednak jak deklaruje Prezes ZPK Porozumienie zostanie przedłożone wszystkim kolejowym pasażerskim przewoźnikom w Polsce z propozycją przystąpienia do takiej formy realizacji ulgowych usług przewozowych. Istotną nowelą jest taka konstrukcja niniejszego Porozumienia, że nie obliguje ona do przystąpienia przewoźnika do Związku Pracodawców Kolejowych.

Z treści porozumienia dowiadujemy się, min., iż:

- na wniosek pracownika pracodawca będzie wykupywał ulgę w wysokości 99% w klasie drugiej,
- dla pracowników o 15 letnim stażu pracy na kolei można dodatkowo wykupić uprawnienie do ulgi w klasie pierwszej – jednak, kto poniesie koszt takiego dodatkowego uprawnienia będzie regulowane Zakładowymi Układami Zbiorowymi Pracy lub odrębnymi przepisami wewnętrznymi danego pracodawcy,
- emerytom i rencistom na ich wniosek będzie przysługiwał wykup ulgi w wysokości 80%,
- pracownik, emeryt i rencista będzie mógł zakupić dla swojej rodziny (współmałżonka i dzieci) 2 książeczki z sześcioma kuponami każda na bilety w pociągach Inter City i 2 książeczki z dwunastoma kuponami każda na przejazdy w KM, SKM w Trójmieście i WKD,
- koszt zakupu każdej pierwsze książeczki (6- kuponowej i 12-kuponowej) będzie w 50 % pokrywany przez pracodawców za drugą książeczkę pracownik pokrywa całość kosztów,
- jeden kupon z książeczki uprawnia do pobrania w kasie jednego bezpłatnego biletu dla jednej osoby na przejazd u danego przewoźnika.

Koszty wykupu ulg są uzależnione od stosunku liczby wykupionych ulgowych usług transportowych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych i uprawnionych do ulgi u danego pracodawcy wg. stanu na dzień 30 listopada roku poprzedniego – progi procentowe przedstawiają się następująco:
- 100% - 76% - koszt wykupu uprawnienia do ulgi 99% w klasie 2 – 300 zł.
- 75% - 50% - koszt wykupu uprawnienia do ulgi 99% w klasie 2 – 375 zł.
- 49% - 31% - koszt wykupu uprawnienia do ulgi 99% w klasie 2 – 450 zł.
- 30% - 11% - koszt wykupu uprawnienia do ulgi 99% w klasie 2 – 600 zł.
- 10% i mniej - koszt wykupu uprawnienia do ulgi 99% w klasie 2 – 900 zł.

Koszt wykupu ulgi w wymiarze 80% dla emeryta, rencisty i osoby pobierającej kolejowe świadczenie przedemerytalne to 140,4 zł.

Dopłata do wykupu uprawnienia na klasę dowolną wynosi 162zł.

Ceny książeczek kuponowych na 2013 roku ustalono w Porozumieniu na następującym poziomie:
- książeczka 6-kuponowa uprawniająca do przejazdu w klasie 2 pociągów IC – 235 zł, – czyli za pierwszą książeczkę pracownik zapłaci 117, 5 za drugą 235 zł,
- książeczka 6-kuponowa uprawniająca do przejazdu w klasie dowolnej pociągów IC – 346 zł
- książeczki 12 kuponowe uprawniające do przejazdu u pozostałych trzech przewoźników – 130 zł, – czyli pracownik zapłaci 65 zł za pierwszą książeczkę i ewentualnie 130 za drugą
Zakup jednej lub dwóch książeczek zależy od decyzji pracownika.

Ceny biletów okresowych w spółce IC mają kształtować się następująco:
- bilet imienny sieciowy roczny w klasie 2 – 225 zł, w klasie dowolnej 315 zł,
- bilet imienny sieciowy kwartalny w klasie 2 – 75 zł, w klasie dowolnej 105 zł,
- bilet imienny sieciowy miesięczny w klasie 2 – 30 zł, w klasie dowolnej 42 zł,


Wszystkie powyższe zasady i ceny zostały wynegocjowane przez Związek Pracodawców Kolejowych z czterema pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi. Ulegną one jednak zmianie (przynajmniej w zakresie opłat), jeżeli do porozumienia zdecydują się przyłączyć jeszcze inni przewoźnicy pasażerscy.

Prezes ZPK poinformował także, że od najbliższego poniedziałku rozpocznie się procedura powiadamiana wszystkich uprawnionych (ok. 200 tys. osób) do korzystania z ulgowych usług transportowych o zmianach realizacji tych uprawnień.
Co ciekawe przedstawiciele związków nie otrzymali na spotkaniu dokumentu z zapisami zawartymi w Porozumieniu (dokument został tylko odczytany przez Prezesa) z powodu nie posiadania przez ZPK zgody wszystkich jego sygnatariuszy na upowszechnienie.
Dokument po uzyskaniu takiej akceptacji będzie podobno dostępny na stronie internetowej ZPK.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego