Archiwum

Ir-1 po zmianach

Najważniejsze zmiany do Instrukcji Ir-1, obowiązujące od dnia 2014.12.01:

1. Brak konieczności informowania R-307 przewoźników o TWR; (§ 57)

 2. Na szlakach zbanalizowanych (przystosowanych do ruchu dwukierunkowego – po każdym torze szlaku dwutorowego), rubr. 4 R-146 „ wolna droga” , przy czynnych obu torach – wypełniamy dla każdego pociągu jadącego po torze lewym i dla pierwszego, po zmianie kierunku dla jazdy po torze prawym; (§55)

 3. Dodano nowy powód wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów „ zajętość torowa toru szlakowego”;(§28)

4. Przy półsamoczynnej blokadzie liniowej – przy wystąpieniu szlakowej zajętości torowej – pierwszy wyprawiony pociąg, otrzymuje rozkaz pisemny „O”, z określeniem maksymalnej prędkości pociągu – do 40 km/h (dotychczas była: „ prędkość do 20 km/h”); (§ 62)

5. Obserwacja pociągu – przybory sygnałowe nie muszą być trzymane w ręku, tylko w zasięgu ręki; (§44)

6. Doprecyzowano, że w przypadku zmiany toru wjazdowego, na stacji NIE MA OBOWIĄZKU informowania maszynisty, tylko stacyjnych pracowników przewoźnika, np.: kasjerka, megafonista, odprawiacz; (§37)

7. Usunięto wymóg podkreślania telefonogramów zapowiadawczych, oraz zlikwidowano rubryki 7 i 8 dziennika ruchu R – 146; (§36)

8. Wprowadzono wzór dziennika telefonicznego R – 138; (zał. Nr 8),

9. Wprowadzono możliwość użycia telefonu bazowego lub komórkowego podczas radiotelefonicznego zapowiadania pociągów, w czasie, uszkodzenia urządzeń radiołączności (radiotelefonu); (§ 27)

10. Zmieniono nazwę „maszynista” na „prowadzący pojazd kolejowy”;

11. Zlikwidowano prędkość 5 km/h, przy tymczasowym – prowizorycznym – zabezpieczeniu pękniętej szyny; (§74)

12. Wyrazy „ ześrodkowane zwrotnice”, zmieniono na „scentralizowane”;

13. Wyrazy „nastawni”, zmieniono na „nastawnicy” – przy USRK;

14. Wskazano, że prowadzenie ruchu pociągów na odcinku ETCS, reguluje Instrukcja Ir – 1a ETCS, która weszła w życie, z dniem 2014.12.01;

Biuletyn nr 8 PKP PLK S.A. wprowadza do stosowania - z dniem 2014.12.01 – Instrukcję Ie – 20 dotyczącą obsługi komputerowych urządzeń SRK.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego