Archiwum

Rygorystycznie przestrzegajmy procedur!!!

Przekazujemy Koleżankom i Kolegom treść wyjaśnienia zapisów Ir1 będące odpowiedzią na nasze pismo SI ZZDR PKP 05/JO/01/2015 z dnia 30.01.2015 roku.
Jak sami stwierdzicie po raz kolejny niestety obnażone zostają niedoskonałości Instrukcji Ir1 oraz Ir2.
Nasze zapytanie skierowane do Centrali PKP PLK S.A. było pokłosiem incydentu jaki miał miejsce w ubiegłym roku na jednej ze stacji. Mając na względzie przebieg zdarzeń jakie wpłynęły na przebieg owego incydentu prosimy Was o jak najszybsze podjęcie następujących działań:
1/ Pilnego przekazania kolegom pracującym na stacjach gdzie brak jest urządzeń kontroli zajętości (niezajętości) torów treści pisma IES1-7200-04/15.
2/ Na stacjach gdzie brak jest urządzeń kontroli zajętości (niezajętości) torów prosimy od natychmiast ściśle stosować się do treści wyjaśnienia zwłaszcza do odpowiedzi na zapytanie 2 i 3 w sytuacjach braku należytej widoczności okręgów nastawczych i torów stacyjnych w granicach wyznaczonych okręgów nastawczych nawet gdyby miało to spowodować zatrzymanie pociągu pod semaforem.
3/ W trybie pilnym prosimy o skierowanie pism do dyrektorów waszych macierzystych IZ z wnioskiem o spowodowanie natychmiastowego wykreślenia z RTS stacji na których brak jest urządzeń kontroli zajętości (niezajętości) torów zapisów o sprawdzaniu stanu zajętości torów z okien nastawni. Zapis taki nie ma racji bytu w porze nocnej.
4/ Prosimy o sprawdzenie treści RTS na stacjach gdzie brak jest urządzeń kontroli zajętości (niezajętości) torów pod kątem zapisów pozwalających na dowolność interpretacji postępowania dyżurnego ruchu czy nastawniczego przy dokonywaniu sprawdzenia zajętości torów.
Przykładem takiego wpisu do RTS jest polecenie sprawdzania zajętości torów z okna nastawni ale w razie braku należytej widoczności na gruncie.
Takie zapisy w razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia pozwalają na dowolne interpretowanie przez komisje wypadkowe nawet tego czy była dostateczna widoczność czy nie.
Która ze stacji w Polsce ma w porze nocnej dostateczne oświetlenie okręgów nastawczych i torów stacyjnych ?!
Żadna, a w związku z tym naszym zdaniem, na każdej należy sprawdzać każdorazowo zajętość torów na gruncie.
Zapisy RTS powinny być jednoznaczne i precyzyjne.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego