Sektor Infrastruktury » >>>PAŹDZIERNIK 2016<<<

Kolejne spotkanie z Pracodawcą i propozycja urlopu zdrowotnego

W dniu 20.10.2016 odbyło się spotkanie sygnatariuszy ZUZP z przedstawicielami Biura Spraw Pracowniczych Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Spotkanie dotyczyło czasu pracy i ewentualnych zmian ZUZP w tym temacie.
Przedstawiona przez SI ZZDR PKP propozycja zmiany zapisów dotyczących dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. DD za sobotę) została zaakceptowana przez wszystkich obecnych na spotkaniu.
Zgodnie z naszą propozycją, po wprowadzeniu zmiany do ZUZP będzie można udzielać dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (DD) bezpośrednio po zakończeniu doby pracowniczej.
Zasady udzielania dni wolnych w zamian za pracę w niedziele i święta pozostają bez zmian.

ZZDR PKP przedstawił także propozycję zapisu do ZUZP w sprawie ustanowienia Urlopu zdrowotnego - treść w załączniku poniżej.

Informujemy także, że w dniu 19.10.2016 odwołany ze stanowiska został wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. - dyrektor ds. eksploatacji Pan Andrzej Pawłowski.
Przedstawiciele związków zawodowych zdecydowali o pisemnym wystąpieniu w tej sprawie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka. Pismo jest w przygotowaniu i zostanie Wam przesłane w terminie późniejszym.

Damian Krawczyk
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego