Aktualności

Prowadzenie sporów zbiorowych

W dniach 18-19.01.2017r. w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach realizacji Uchwały Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP Nr 6/Z/2016 odbyło się z szkolenie z zakresu: „Zasad prowadzenia sporów zbiorowych”.

Szkolenie prowadzone było przez Pana Janusza Żołyńskiego – doktora nauk prawnych, radcę prawnego, wieloletniego wykładowcę na wyższych uczelniach i byłego dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.
Pan dr Janusz Żołyński jednym z najlepszych specjalistów w zakresie zbiorowego prawa pracy w Polsce. Jest autorem 40 publikacji w zakresie prawa pracy, w tym kilku książek, min. „Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, „Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”, „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
o Podstawy prawne i zasady funkcjonowania związków zawodowych;
o Kto jest uprawniony do pojęcia sporu zbiorowego;
o Zasady prowadzenia sporów zbiorowych;
o Jakie żądania mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, a jakie nie mogą być;
o W jakich sytuacjach spór zbiorowy jest prawnie niedopuszczalny;
o Podstawy prawne oraz sposób sporządzenia porozumienia kończącego spór zbiorowy;
o Zasady sporządzania protokołu rozbieżności;
o Tryby i etapy rozwiązywania sporu zbiorowego: rokowania, mediacje, arbitraż;
o Regulacje dotyczące legalności strajku w świetle obowiązującego prawa pracy;
o Charakter prawny przepisów prawa pracy;
o Zasady wykładni językowej i wykładni celowościowej przepisów prawa pracy.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami prawnymi które obowiązują przy prowadzeniu sporów zbiorowych.
Pozyskana wiedza zapewne przyczyni się do sprawniejszego prowadzenia sporów zbiorowych.
W szkoleniu organizowanym przez Sektor Infrastruktury ZZDR PKP udział wzięli członkowie Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP, Przewodniczący KR i MKR oraz inni członkowie ZZDR PKP.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego