RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)

 

Podziękowania za pomoc

2018-01-03 11:20
Pracownicy oraz Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP w Gdańsku przekazuje podziękowania za pomoc okazaną poszkodowanym w zeszłorocznych nawałnicach.
 

Odpowiedź Spółki w sprawie stanowiska zwrotniczego

2017-12-21 13:32
Zamieszczamy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie, które możecie znaleźć na stronie w publikacji z dnia 22.11.2017 http://www.zzdrpkp.org.pl/1062,zwrotniczy-nadal-nie-kolejarz.html
 

Kwalifikacje zawodowe

2017-12-16 05:53
W związku z niewłaściwym naszym zdaniem interpretowaniem przez komisje egzaminacyjne oraz Urząd Transportu Kolejowego przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”, Sektor Infrastruktury oraz Rada Krajowa ZZDR PKP podjęły starania o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa jednoznacznej wykładni stosowania przepisów dotyczących kandydatów do pracy na stanowisku dyżurny ruchu.
Jednocześnie Związek wystąpił też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie jakie uprawnienia daje absolwentom średnich szkół technicznych w których prowadzone są profile kolejowe, uzyskanie tzw. Świadectwa Kwalifikacji.
Sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia tym bardziej, że naszym zdaniem UTK jako instytucja nie jest uprawniona do interpretowania przepisów MEN a co za tym idzie do podważania uprawnień Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych podległych Resortowi Oświaty.
O sprawie pisaliśmy na naszej stronie już w publikacji z dn. 27.10.2017 - jednak otrzymana ze Spółki odpowiedź którą tu również publikujemy skłoniła nas do podjęcia dalszych działań w tym temacie.
 

Zalecenie SI ZZDR ws. obsługi SWDR

2017-12-14 14:32
W związku z wprowadzeniem dodatkowych czynności w ramach obsługi systemu SWDR - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wydał zalecenie dotyczące możliwego postępowania przez dyżurnych ruchu.
 

"Nie wie prawica co czyni lewica..."

2017-12-08 10:53
Odpowiedź otrzymana z Biura Spraw Pracowniczych ws. interpretacji Biura Dróg Kolejowych dotyczącej odpisów w dziennikach D831 przez pracowników firm zewnętrznych.
A w praktyce sytuacja wygląda tak, że Biuro Dróg Kolejowych wydało interpretację, której minimalną konsekwencją powinno być aneksowanie 95% Regulaminów Tymczasowych w Polsce gdzie jako jeden z punktów zawarto i nadal zawiera się zapis, nakazujący aby uprawniony pracownik firmy zewnętrznej dokonywał codziennego odpisu o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu i rejonie właśnie w D831.
 

Ulgi w 2018 roku na tych samych zasadach jak w roku 2017

2017-12-06 17:38
Informacja o zasadach jakie obowiązywać będą przy wykupie ulg przejazdowych w 2018 roku.
 

SWDR znów "na wariackich papierach"

2017-12-06 17:22
Niestety po raz kolejny okazuje się, że system SWDR nie ma szczęścia do normalnego traktowania. Chyba nie ma drugiej tak po macoszemu traktowanej aplikacji pod kątem wdrażania dla użytkownika końcowego - począwszy od jego powstania i oddania do eksploatacji na posterunki a na kolejnych wersjach i funkcjonalnościach skończywszy.
Publikujemy pismo do Wiceprezesa Zarządu ws. kolejnej na dziko wdrażanej funkcjonalności, której skutki obarczają głównie dyżurnych ruchu.
 

Prezydium Komisji Młodych ZZDR PKP

2017-12-02 15:04
W dniu 21.11.2017 w siedzibie ZZDR PKP odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
 

Święto Kolejarza 2017

2017-11-30 11:54
W dniu 28.11.2017 w Centrali Spółki PKP PLK S.A. odbyły się doroczne obchody Święta Kolejarza organizowane przez Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu połączone z uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych dla zasłużonych Koleżanek i Kolegów.
Zamieszczamy przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego ZZDR PKP Kol. Aleksandra Motyki oraz fotorelację z tego wydarzenia.
 

Do Ministra w sprawie zwrotniczego

2017-11-30 11:39
Zamieszczamy kolejne pismo skierowane do Ministra Infrastruktury ws. przywrócenia stanowiska zwrotniczego w poczet zawodów kolejowych.
 

Zwrotniczy nadal nie Kolejarz

2017-11-22 19:32
Mimo naszych starań i pozytywnych rekomendacji Ministerstwa nadal utrzymuje się kuriozalna sytuacja, w której stanowisko ZWROTNICZEGO - pracownika niejednokrotnie biorącego udział w przygotowaniu drogi przebiegu - nie jest stanowiskiem kolejowym.
Nie składamy jednak broni i walczymy dalej o dobrą zmianę w tym zakresie.
 

ZFŚS - co z odpisami dla Emerytów ?

2017-11-22 19:28
Pismo interwencyjne skierowane do Spółki PKP PLK S.A. ws. uzupełnienia środków na ZFŚS o odpisy dla Emerytów uprawnionych do świadczeń.
 

2 lata stażu...do czego?

2017-11-22 19:22
Skierowaliśmy do Zarządu PKP PLK pismo z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia w zakresie wymogu dwuletniego stażu na stanowisku kolejowym uprawniającego do....no właśnie do czego - szkolenia czy zatrudnienia?
 

KOLEJARZ W POTRZEBIE!!!

2017-11-17 18:48
Po raz kolejny zwracamy się do Was o pomoc. Tym razem w potrzebie jest nasza Koleżanka z Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu. Mamy nadzieję, że również po raz kolejny nie zawiedziemy się na Waszym wsparciu zwłaszcza w tym szczególnym dla całej Braci kolejarskiej miesiącu.
 

Stanowisko ws. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2017-11-17 10:18
Publikujemy pismo, które zostało skierowane do Przewodniczącej RDS Pani Elżbiety Rafalskiej przez przewodniczącego Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych informujące o wypracowaniu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 października 2017 r. (znoszącego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).
 

« powrót drukuj powiadom znajomego