RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

2018-06-18 12:37
PIP JUŻ po 8 miesiącach odpowiedział nam na pismo w sprawie WN - ów . Jeszcze trochę a okres negocjowania Protokołu numer 14 do ZUZP okazałby się krótszy niż czas oczekiwania na wyniki kontroli PIP.
 

Podwyżki w PKP PLK S.A.

2018-06-14 09:24
Zamieszczamy Porozumienie spisane pomiędzy stroną społeczną a Centralą PKP PLK w sprawie tegorocznego wzrostu wynagrodzeń.
 

XV Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP

2018-06-14 08:54
Relacja z tegorocznych zawodów sportowych organizowanych przez Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP w miejscowości Brok nad Bugiem.
 

Projekt nowego Rozporządzenia - stare niewłaściwe praktyki

2018-06-07 21:18
Przekazujemy Wam pismo i prosimy o wyrażenie opinii do projektu zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Zwróćcie uwagę, że wg. tego projektu dyżurni ruchu mają znów zostać obciążeni większą odpowiedzialnością i pełnić rolę swoistych "przewodników" dla wszystkich zagubionych w kolejowych procesach przewozowych.
 

Pismo do Premiera

2018-06-07 21:05
W dniu 06.06.2018 cztery największe związki zawodowe działające w PKP PLK S.A wystosowały do Prezesa Rady Ministrów Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego pismo, którego treść znajdziecie poniżej.
Pismo to wystosowane zostało z powodu tego, że Pan Premier Morawiecki jest osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad wszystkimi spółkami skarbu Państwa a taką właśnie jest nasza firma PKP PLK S.A..
Mamy nadzieję, że właściciel spółki którym jest Skarb Państwa właśnie, a którego reprezentantem i osobą mająca najwięcej do powiedzenia jest Pan Premier Mateusz Morawiecki, zareaguje w sposób właściwy i doprowadzi do sytuacji, w której zawód kolejarza stanie się wreszcie zawodem atrakcyjnym finansowo i konkurencyjnym w stosunku do innych, oraz co się z tym wiąże, wzrośnie zainteresowanie pracą w tym zawodzie.
Poparcie dla naszego stanowiska wyraził też w imieniu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych kolega przewodniczący FZZPDŻ, który z bardzo ważnych powodów osobistych nie mógł być obecny w Warszawie w celu podpisania naszego wystąpienia.
 

Co może szkolący się - odpowiedź Spółki

2018-05-21 09:11
Przekazujemy Wam odpowiedź na szereg wątpliwości jakie zgłaszaliście w sprawie dopuszczania do urządzeń szkolących się nowych pracowników.
Sądzimy, że odpowiedź nadal nie wyjaśnia nam wszystkich wątpliwości ale choć część z nich została wyjaśniona.
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z biurem SI ZZDR PKP.
 

Spotkanie w ramach dialogu społecznego

2018-05-17 18:43
Relacja ze spotkania związków zawodowych z Zarządem PKP PLK S.A.
 

NASZ KANDYDAT DO RADY NADZORCZEJ

2018-05-16 17:54
Została oficjalnie ogłoszona procedura wyborów przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A.
Kandydatem rekomendowanym przez Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP jest Kolega Piotr Gebel.
Zamieszczamy wzory listy poparcia dla kandydata oraz ulotkę informacyjną zawierającą kilka danych o kandydacie rekomendowanym przez nasz Związek.
Tym razem mamy nieco więcej czasu na zebranie wymaganej liczby 3000 (trzech tysięcy) podpisów.
Bardzo prosimy w imieniu kolegi Piotra oraz w imieniu całego Związku Zawodowego Dyżurnych ruchu PKP o zebranie jak największej ilości podpisów popierających naszego kandydata.
Listy z podpisami prosimy przekazywać do biura Rady Krajowej ZZDR PKP w Warszawie , ulica Wileńska 2-4 w terminie do dnia 05 czerwca 2018 roku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na telefony biura Rady Krajowej ZZDR PKP, Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Prosimy o nie przerabianie wzoru list poparcia oraz dopilnowanie aby osoba popierająca złożyła dwa podpisy - zgodnie z zawartym pod kolumnami listy objaśnieniami.
 

Odpowiedź Naczelnej Rady Adwokackiej

2018-05-11 17:44
Mimo wszystko mieliśmy nadzieję na otrzymanie nieco innej odpowiedzi od Naczelnej Rady Adwokackiej. Niestety przeliczyliśmy się, zresztą bez zbytniego zaskoczenia. Sądzimy, że po lekturze pisma NRA, pomimo wielu pytań i wątpliwości dotyczących reformy Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości , wszyscy dojdziemy do wniosku, że należy życzyć powodzenia, determinacji i siły ministrowi sprawiedliwości w dokończeniu rozpoczętego procesu reform.
 

Potrzebna KREW

2018-05-10 11:40
W załączeniu publikujemy prośbę naszej Koleżanki Ani Kościan, skarbnika Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Potrzebna jest KREW oraz inne formy pomocy, o których mowa w załączonych plikach.
Proszę o oddawanie krwi ze wskazaniem na Sławka oraz przekazanie prośby znajomym.
 

Pan adwokat udzielił wyjaśnień Prezesowi PLK

2018-05-10 11:32
Spółka PKP PLK S.A. poinformowała nas, że w związku ze stanowiskiem Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP - w sprawie żenujących wypowiedzi jednego z adwokatów biorących udział w procesie ws. katastrofy pod Szczekocinami - Pan adwokat udzielił wyjaśnień Prezesowi Zarządu PKP PLK S.A.
 

Koniec realizacji projektu

2018-05-04 18:53
Informacja o zakończonym wspólnym projekcie ”RAISING awareness about TRANSPORTing the importance of information about employees inclusion” realizowanego przez europejskie związki zawodowe działające w branży kolejowej.
 

Wstępna odpowiedź Spółki ws.pracy Instruktorów

2018-05-04 18:33
Zamieszczamy treść wstępnej odpowiedzi jaką otrzymaliśmy na naszą interwencję ws. pracy zespołu kontrolersko-instruktorskiego w Spółce PKP PLK S.A.
Treść interwencji tutaj: http://www.zzdrpkp.org.pl/1089,co-ma-robic-instruktor-.html
 

Interpretacja instrukcji - odpowiedź Spółki

2018-04-21 04:53
Zamieszczamy treści otrzymanych odpowiedzi ws. interpretacji zapisów instrukcji. Nasze wystąpienie w tej sprawie publikowaliśmy tutaj http://www.zzdrpkp.org.pl/1086,gdzie-jeden-przepis-tam-trzy-interpretacje.html
 

Co może szkolący się?

2018-04-21 04:46
W związku ze zgłaszanymi przez Was wątpliwościami odnośnie pracowników odbywających przygotowanie zawodowe i zajęcia próbne w ramach zdobywania kwalifikacji zawodowych zwróciliśmy się po raz kolejny do Spółki informację do czego można dopuścić pracownika ze statusem praktykanta.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego